HERMI nábytok s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 23 16823 03932 35048 8500,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,625,7414,781,740,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,78150,32970,28860,11620,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84030,79380,71361,360,0000
Celkové tržby 22 5771 5024 35767 2940,0000
Celkový dlh 10 57910 19513 47228 1190,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 273-636,00-346,00-3 2670,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0178-4,02-0,06840,05650,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 273636,00346,003 2670,0000
Čistý cash flow 3 273636,00346,003 2670,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 823,00-5 074662,004 8710,0000
Čistý zisk 402,00-6 034-298,003 7990,0000
Čistý zisk v minulom roku -6 034-298,003 7991 7890,0000
Cudzie zdroje -12 589-12 844-18 878-20 7310,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,001 0720,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 072504,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,001 0720,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,742 2361 456240,410,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,690,0000578,4540,810,0000
Doba obratu aktív 374,695 5992 710264,960,0000
Doba obratu pohľadávok 70,742 2361 456240,410,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00007,480,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000347,33166,850,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 67,73468,76100,44152,520,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000026,94157,840,0000
EBIT v minulom roku -5 074662,004 8712 2930,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 823,00-5 074662,004 8710,0000
EBITDA 1 037-2 3732 0564 9460,0000
EBITDA marža 0,0459-1,580,47190,07350,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 037-2 3732 0564 9460,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,18921,450,22010,0000
Finančná páka 1,841,791,712,360,0000
Finančné účty 3 273636,00346,003 2670,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5434-0,5575-0,5836-0,42440,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54340,55750,58360,42440,0000
Hrubá marža 0,2706-1,190,52580,08580,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 823,00-2 4241 9364 8710,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,18080,08370,03710,57560,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 3749 20217 37744 3230,0000
Krátkodobé záväzky 4 1881 9291 19928 1190,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 0710,000093,0026 6000,0000
Krytie dlhovej služby 2,460,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 421,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 16 4603 2902 06661 5170,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 26061 5130,0000
Neobežný majetok 12 17611 97614 6270,00000,0000
Obežný majetok 10 99211 06317 72348 8500,0000
Obrat aktív 0,97410,06520,13471,380,0000
Obrat neobežného majetku 1,850,12540,29790,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,050,13580,24581,380,0000
Obrat zásob 0,00000,00000,000048,820,0000
Odpisy 0,00002 6501 2740,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 6501 2740,00000,0000
Osobné náklady 4 653451,00203,00831,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 214,0051,00120,0075,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 402,00-3 384976,003 7990,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,7617-0,25220,08860,14380,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00001,820,09390,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,31-3,9611,296,950,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,31-0,57661,556,950,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 0000,00006 9057 5240,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,835,1014,781,690,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,85-20,19-54,56-6,350,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,770,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45660,44250,41640,57560,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84030,79380,71361,360,0000
Pridaná hodnota 6 109-1 7882 2915 7770,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,76780,00000,01353,540,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,78150,32970,28860,11620,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,20-4,306,555,690,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,20-4,306,555,690,0000
Služby 3 7420,00000,00004,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 16823 03932 35048 8500,0000
Spotreba materiálu… 12 7183 290806,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 5691 5024 35767 2940,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00002 09067 2940,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 5691 5022 2670,00000,0000
Účtovný cash flow 3 273636,00346,003 2670,0000
Úrokové krytie 1,950,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 12 58912 84418 87820 7310,0000
Všetky záväzky 10 57910 19513 47228 1190,0000
Výsledok hospodárenia 1 037-5 023782,004 9460,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 037-5 023782,004 9460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 402,00-6 034-298,003 7990,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 034-298,003 7991 7890,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 402,00-5 074662,004 8710,0000
Zásoby 3 3451 2250,00001 2600,0000
Záväzky 10 57910 19513 47228 1190,0000
Záväzky z obchodného styku 3 0710,000093,0026 6000,0000
Zisk pred zdanením 402,00-5 074662,004 8710,0000
Zmena EBIT -0,1622-7,660,13592,120,0000