Marek Terlanda

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2012201120102009