FINS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 105 292801 696839 973684 797537 697
Časové rozlíšenie aktív 387,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 122,00122,00122,00122,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,34-0,27271,200,06791,09
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 54,1591,6458,35-107,81-13,96
Celkové tržby 96 00094 000182 000127 9940,0000
Celkový dlh 1 085 130792 921825 699691 085579 176
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -37 282-10 472-8 112-25 061-45 369
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 28210 4728 11225 06145 369
Čistý cash flow 26 8102 360-16 949435,0045 369
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 41 31638 91786 36376 93546 011
Čistý zisk 11 387-5 49920 56217 4295 334
Čistý zisk v minulom roku -5 49920 56217 42917 640-34 108
Cudzie zdroje -20 040-8 653-14 1526 41041 479
Daň z príjmov 0,00000,0000-456,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000-456,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000-456,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 301,1380,77179,96172,2351,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 301,1380,77179,96172,2351,89
Doba obratu aktív 4 2023 1131 6851 9531 720
Doba obratu pohľadávok 301,1380,77179,96172,2351,89
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000021 695
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 1263 0791 6561 9711 853
EBIT v minulom roku 38 91786 36376 93571 55212 720
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 41 31638 91786 36376 93546 011
EBITDA 100 21498 390133 165119 561104 126
EBITDA marža 1,041,050,73170,93410,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 100 21498 390133 165119 561104 126
Finančná páka 55,1592,6559,35-106,83-12,96
Finančné účty 37 28210 4728 11225 06145 369
Hrubá marža 0,74840,74100,60670,77230,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 99 46497 319132 199118 611104 038
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98180,98910,98301,011,08
Krátkodobé pohľadávky 79 20020 80089 73160 39416 217
Krátkodobé záväzky 1 085 130792 921825 699691 085579 176
Krytie dlhovej služby 3,352,222,012,012,56
Nákladové úroky 29 92944 41666 25759 50640 677
Nákladové úroky v minulom roku 44 41666 25759 50653 91246 828
Náklady na predaný tovar 24 15424 34971 57429 1399 744
Neobežný majetok 988 423770 424742 130599 342476 111
Obežný majetok 116 48231 27297 84385 45561 586
Obrat obežného majetku 0,82423,011,861,501,85
Odpisy 58 14858 40245 83641 73258 030
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 07429 20122 91820 86658 030
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 07429 20122 91820 8660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 750,001 071966,00950,0088,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 197 59417 47190 19338 6200,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 69 53552 90366 39859 16163 364
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5682-0,63551,45-2,72-0,1286
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,064,506,10-12,00-1,11
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000010,71
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,192,412,371,80
Pohľadávky z obchodného styku 79 20020 80089 73160 39416 217
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7475-3,670,835014,740,9143
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,89580,0531-0,25580,00731,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98180,98910,98301,011,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 54,1591,6458,35-107,81-13,96
Pridaná hodnota 71 84669 651110 42698 855104 330
Primárna platobná neschopnosť 2,490,84001,010,63950,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5682-0,63551,45-2,72-0,1286
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,838,066,205,785,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,838,066,205,785,56
Služby 11 78014 24849 87720 6795 772
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 105 292801 696839 973684 797537 697
Spotreba materiálu… 12 37410 10121 6978 4603 972
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 96 00094 000182 000127 994114 074
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 96 00094 000182 000127 994114 074
Účtovný cash flow 26 8102 360-16 949435,0045 369
Úrokové krytie 1,380,87621,301,291,13
Vlastné imanie 20 0408 65314 152-6 410-41 479
Všetky záväzky 1 085 130792 921825 699691 085579 176
Výsledok hospodárenia 42 06639 98887 32977 82946 096
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 06639 98887 32977 82946 096
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 387-5 49920 56217 4295 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 49920 56217 42917 640-34 108
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 387-5 49920 10617 4295 334
Záväzky 1 085 130792 921825 699691 085579 176
Záväzky z obchodného styku 197 59417 47190 19338 6200,0000
Zisk pred zdanením 11 387-5 49920 10617 4295 334
Zmena EBIT 1,060,45061,121,083,62