NOR-WAY Trade s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 6500,0000
Čistý zisk -1 6500,0000
Čistý zisk v minulom roku 741,000,0000
EBIT v minulom roku 741,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 6500,0000
EBITDA -1 6500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 6500,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 6500,0000
Náklady na predaný tovar 1 5600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 6500,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,00000,0000
Pridaná hodnota -1 5600,0000
Služby 1 5600,0000
Výsledok hospodárenia -1 6500,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 6500,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 6500,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 741,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 6500,0000
Zisk pred zdanením -1 6500,0000
Zmena EBIT -2,230,0000