PRECIOSO s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 73,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,720,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 175,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -664,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -664,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -999,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 102,000,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 101,870,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -999,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -664,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -627,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -627,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -0,71570,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,400,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,400,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -664,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,400,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 73,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 175,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 627,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 73,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 37,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -664,000,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 6,510,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -9,100,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -9,100,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 6,510,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,00000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,400,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,720,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -627,000,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -9,100,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 6,510,00000,00000,00000,0000
Služby 627,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -102,000,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 175,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -627,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -627,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -664,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -999,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -664,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 175,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -664,000,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,66470,00000,00000,00000,0000