MaximAlex s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 73211 94310 2368 9747 502
Bankové úvery 0,00000,00000,00009,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,26740,15900,07940,5667-0,0922
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00009,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,43250,04760,00000,8104-0,1208
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,89-1,54-1,51-1,57-1,89
Celkové tržby 28 21420 7293 3673 8890,0000
Celkový dlh 29 13726 49622 48020 67815 959
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 707-982,000,0000-349,001 928
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0302-0,1577-0,4909-0,61510,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 707982,000,0000358,00-1 928
Čistý cash flow 7 696888,000,00001 530-1 928
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -852,00-2 309-1 652-2 392-1 828
Čistý zisk -852,00-3 269-1 653-2 392-1 830
Čistý zisk v minulom roku -3 269-1 653-2 392704,00-3 042
Cudzie zdroje 15 40517 15814 84913 1968 457
Daň z príjmov 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,0000305,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,6034,71126,6267,2931,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,6034,7177,7367,2931,70
Doba obratu aktív 177,65210,291 110842,25521,47
Doba obratu pohľadávok 13,6034,71126,6267,2931,70
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000900,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 230,19328,781 595177,201 109
EBIT v minulom roku -2 309-1 652-2 3921 009-3 041
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -852,00-2 309-1 652-2 392-1 828
EBITDA -593,00-2 202-1 447-2 265-1 715
EBITDA marža -0,0210-0,1062-0,4298-0,58240,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -593,00-2 202-1 447-2 265-1 715
Finančná páka -0,8914-0,6961-0,6893-0,6801-0,8871
Finančné účty 3 707982,000,0000358,00-1 928
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,121,441,451,471,13
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,12-1,44-1,45-1,47-1,13
Hrubá marža 0,19240,4924-0,0933-0,51530,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -852,00-2 309-1 652-2 265-1 828
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,301,561,440,21042,13
Krátkodobé pohľadávky 1 0511 9711 168717,00456,00
Krátkodobé záväzky 17 79318 67214 7101 88815 959
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-1 4470,0000-857,50
Nákladové úroky 0,00000,00001,00000,00002,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 22 78710 5223 6815 8936 466
Neobežný majetok 8 9748 9748 9748 9748 974
Obežný majetok 4 7582 9691 2621 075-1 472
Obrat aktív 2,051,740,32890,43340,6999
Obrat neobežného majetku 3,142,310,37520,43340,5851
Obrat obežného majetku 5,936,982,673,62-3,57
Osobné náklady 4 59012 154841,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 259,00107,00205,000,0000113,00
Ostatné záväzky z obchodného styku -385,00-307,0041,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -852,00-3 269-1 653-2 392-1 830
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84581,19-2,680,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,180,8398-0,37340,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,180,8398-0,37340,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 0511 971717,00717,00456,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,26740,15820,07940,5667-0,0922
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,0019,320,00008,62-4,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000-964,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,122,222,202,302,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,89-1,54-1,51-1,57-1,89
Pridaná hodnota 5 42710 207-314,00-2 004-1 215
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -49,13-12,03-15,54-9,13-9,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -49,13-12,03-15,54-9,13-9,31
Služby 11 7666 0421 4101 8013 430
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 7329 3387 6317 4827 502
Spotreba materiálu… 11 0214 4802 2714 0923 036
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00009,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 21420 7293 3673 8895 251
Tržby z predaja tovaru 4 2022 098817,001 3640,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 01218 6312 5502 5255 251
Účtovný cash flow 7 696888,000,00001 530-1 928
Úročený dlh 0,00000,00000,00009,000,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-1 6520,0000-914,00
Vlastné imanie -15 405-17 158-14 849-13 196-8 457
Všetky záväzky 29 13726 49622 48020 67815 959
Výsledok hospodárenia -593,00-2 202-1 447-2 265-1 715
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -593,00-2 202-1 447-2 265-1 715
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -852,00-3 269-1 653-2 392-1 830
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 269-1 653-2 392704,00-3 042
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -852,00-2 309-1 653-2 392-1 830
Zásoby 0,000016,000,00000,00000,0000
Záväzky 29 13726 49622 48020 67815 959
Záväzky z obchodného styku -385,00-307,0041,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -852,00-2 309-1 653-2 392-1 830
Zmena EBIT 0,36901,400,6906-2,370,6011