LESOENVIRO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 807 5292 892 7222 967 7163 028 3733 197 857
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,64-2,98-3,46-4,13-7,48
Celkové tržby 4 1561 77919 2210,00000,0000
Celkový dlh 4 524 0054 354 0654 172 4323 997 1043 691 137
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 50 36218 13421 24320 277-7 971
Čistá marža, Zisková marža, ROS -61,39-144,25-12,280,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 247,003 366257,001 2237 971
Čistý cash flow 247,003 366257,001 2237 971
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -107 233-107 767-87 126-100 661-86 581
Čistý zisk -255 133-256 627-235 986-249 659-234 870
Čistý zisk v minulom roku -256 627-235 986-249 659-225 791-136 992
Cudzie zdroje 1 716 4761 461 3431 204 716968 731493 280
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00005 477436,380,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00005 1700,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000593 50456 3560,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00005 477436,380,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000028 064
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000085 4197 2780,00000,0000
EBIT v minulom roku -107 767-87 126-100 661-75 431-8 459
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -107 233-107 767-87 126-100 661-86 581
EBITDA -25 343-25 881-5 255-18 792-4 698
EBITDA marža -6,10-14,55-0,27340,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -25 343-25 881-5 255-18 792-4 698
Finančná páka -1,64-1,98-2,46-3,13-6,48
Finančné účty 247,003 366257,001 2237 971
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,61140,50520,40590,31990,1543
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6114-0,5052-0,4059-0,3199-0,1543
Hrubá marža -6,91-13,83-0,25730,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -25 417-25 951-5 324-18 858-4 779
Krátkodobé finančné výpomoci 50 60921 50021 50021 5000,0000
Krátkodobé pohľadávky 26 43526 69322 980869,001,0000
Krátkodobé záväzky 409 259416 329383 245354 775337 613
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 330 373338 012382 285353 8150,0000
Nákladové úroky 147 900147 900147 900148 038148 289
Nákladové úroky v minulom roku 147 900147 900148 038149 400128 533
Náklady na predaný tovar 28 73626 38224 16718 4854 391
Neobežný majetok 2 780 8472 862 6632 944 4793 026 2813 189 885
Obežný majetok 26 68230 05923 2372 0927 972
Obrat obežného majetku 0,00000,05920,82720,00000,0000
Odpisy 81 81681 81681 80281 80381 802
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 81 81681 81681 80281 80381 802
Ostatné náklady na finančnú činnosť 74,0070,0069,0066,0081,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -173 317-174 811-154 184-167 856-153 068
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,05941,890,01340,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,890,01340,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 25 20025 2000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6 949434,154 688792,0961,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,611,511,411,321,15
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,64-2,98-3,46-4,13-7,48
Pridaná hodnota -28 736-24 603-4 946-18 485-4 391
Primárna platobná neschopnosť 13,1113,410,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -178,51-168,23-793,99-212,70-785,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -178,51-168,23-793,99-212,70-785,68
Služby 1 5761 5791 5802 0532 164
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 807 5292 892 7222 967 7163 028 3733 197 857
Spotreba materiálu… 27 16024 80322 58716 4322 227
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 50 60921 50021 50021 5000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00001 77919 2210,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 77919 2210,00000,0000
Účtovný cash flow 247,003 366257,001 2237 971
Úročený dlh 50 60921 50021 50021 5000,0000
Úrokové krytie -0,7250-0,7286-0,5891-0,6800-0,5839
Vlastné imanie -1 716 476-1 461 343-1 204 716-968 731-493 280
Všetky záväzky 4 524 0054 354 0654 172 4323 997 1043 691 137
Výsledok hospodárenia -107 159-107 697-87 057-100 595-86 500
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -107 159-107 697-87 057-100 595-86 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -255 133-256 627-235 986-249 659-234 870
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -256 627-235 986-249 659-225 791-136 992
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -255 133-255 667-235 026-248 699-234 870
Záväzky 4 524 0054 354 0654 172 4323 997 1043 691 137
Záväzky z obchodného styku 330 373338 012382 285353 8150,0000
Zisk pred zdanením -255 133-255 667-235 026-248 699-234 870
Zmena EBIT 0,99501,240,86551,3310,24