ATX 2000 s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 11612 11615 05511 1208 084
Bežná likvidita III. stupeň 10,4910,494,914,4213,12
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000022,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8682-0,8682-0,8880-1,18-0,9456
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,248,243,474,0411,46
Celkové tržby 0,00000,00004 6955 9330,0000
Celkový dlh 1 1551 1553 0682 517616,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 516-9 516-10 644-10 171-7 062
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,72080,64100,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 5169 51610 64410 1717 062
Čistý cash flow 9 5169 51610 64410 1717 062
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-104,004 3444 763-2 943
Čistý zisk 0,0000-1 0643 3843 803-2 943
Čistý zisk v minulom roku -1 0643 4223 803-2 6693 965
Cudzie zdroje -10 961-10 961-11 987-8 603-7 468
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000345,2758,38356,45
Doba obratu aktív 0,00000,00001 178684,112 882
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000345,2758,38356,45
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000098,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000240,15154,85219,57
EBIT v minulom roku -104,004 3824 763-1 7094 058
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-104,004 3444 763-2 943
EBITDA 0,0000-3,004 5485 023-2 576
EBITDA marža 0,00000,00000,96870,84660,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-3,004 5485 023-2 576
Efektívna daňová sadzba 0,0000-9,230,22100,20160,0000
Finančná páka 1,111,111,261,291,08
Finančné účty 9 5169 51610 64410 1717 062
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9047-0,9047-0,7962-0,7737-0,9238
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90470,90470,79620,77370,9238
Hrubá marža 0,00000,00000,99320,87700,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-101,004 5114 948-2 661
Krátkodobé pohľadávky 2 6002 6004 411949,001 000,00
Krátkodobé záväzky 1 1551 1553 0682 517616,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000093,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,0000730,002 294
Obežný majetok 12 11612 11615 05511 1208 062
Obrat aktív 0,00000,00000,30970,53350,1267
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,30970,53350,1270
Osobné náklady 0,00003,00100,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000098,00101,0075,0085,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 0643 3843 803-2 943
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-0,00950,36240,5536-0,3941
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,78540,78540,70700,91470,8736
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00002,271,710,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,5536
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000046,630,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,000046,630,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00002,281,716,90
Pohotová likvidita II. stupeň 10,4910,494,914,4213,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,15-1,15-1,13-0,8458-1,06
Pridaná hodnota 0,00000,00004 6635 203-1 270
Rýchla likvidita I. stupeň 8,248,243,474,0411,46
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-385,000,67460,5011-0,2391
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-385,000,67460,5011-0,2391
Služby 0,00000,00000,000011,002,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 11612 11615 05511 1208 084
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000719,002 292
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00004 6955 9331 024
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000032,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00004 6635 9331 024
Účtovný cash flow 9 5169 51610 64410 1717 062
Vlastné imanie 10 96110 96111 9878 6037 468
Všetky záväzky 1 1551 1553 0682 517616,00
Výsledok hospodárenia 0,0000-3,004 5805 023-2 576
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-3,004 5805 023-2 576
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-1 0643 3843 803-2 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 0643 4223 803-2 6693 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-104,004 3444 763-2 943
Záväzky 1 1551 1553 0682 517616,00
Zisk pred zdanením 0,0000-104,004 3444 763-2 943
Zmena EBIT 0,0000-0,02370,9120-2,79-0,7252