Kamilka s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 623 668629 411679 299694 227756 055
Bankové úvery 77 58618 70712 79412 1978 823
Bežné bankové úvery 77 58618 70712 79412 1978 823
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000257,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0275-0,0051-0,37360,0318-0,5458
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,480,06820,00460,00100,0121
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,12080,108482,54-33,3445,80
Celkové tržby 50 44095 49148 57346 1910,0000
Celkový dlh 67 23961 577671 168715 693739 899
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 62 26415 7849 75611 5145,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 3222 9233 038683,008 818
Čistý cash flow 15 3222 9233 038683,008 818
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 3192 486-6 923-11 961-8 334
Čistý zisk -11 4051 769-7 403-13 372-8 334
Čistý zisk v minulom roku 1 769-7 403-13 372-24 250837,00
Cudzie zdroje -556 429-567 834-8 13121 466-16 156
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,1331,8912,837,692,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,0825,257,094,140,0000
Doba obratu aktív 4 5135 1825 1055 4865 908
Doba obratu pohľadávok 27,1331,8912,837,692,78
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000020 390
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -75,01352,944 9465 5575 712
EBIT v minulom roku 2 486-6 923-11 961-23 7701 201
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 3192 486-6 923-11 961-8 334
EBITDA 7 576-3 51611 3606 86921 989
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 576-3 51611 3606 86921 989
Finančná páka 1,121,1183,54-32,3446,80
Finančné účty 15 3222 9233 038683,008 818
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8922-0,9022-0,01200,0309-0,0214
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89220,90220,0120-0,03090,0214
Hrubá marža 0,74750,23710,69990,62480,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 69998 44211 0956 05721 695
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -0,01660,06810,96891,010,9668
Krátkodobé pohľadávky 3 7493 8731 708973,00356,00
Krátkodobé záväzky -10 36642 870658 145703 204730 923
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 21 5689 95913 82815 1310,0000
Krytie dlhovej služby 88,09-14,840,00007,380,0000
Nákladové úroky 86,00237,000,0000931,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 237,000,0000931,000,0000364,00
Náklady na predaný tovar 12 73621 69114 57417 33313 084
Neobežný majetok 604 597622 615674 553692 571746 624
Obežný majetok 19 0716 7964 7461 6569 174
Obrat obežného majetku 2,646,5210,2327,895,09
Odpisy 18 01817 50018 01818 01830 029
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 01817 50018 01818 01830 029
Osobné náklady 27 84123 91020 19920 0190,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 877,00214,00265,00812,00294,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 61319 26910 6154 64621 695
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,01800,0030-0,35381,44-0,3336
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01790,0042-0,32731,33-0,3316
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73841,060,59410,69370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,350,94711,681,440,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82220,54680,88960,75871,12
Pohľadávky z obchodného styku 2 7753 067944,00524,000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -36,32-194,26-2,6831,43-1,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 178,1612,330,00000,73360,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,10780,09780,98801,030,9786
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,12080,108482,54-33,3445,80
Pridaná hodnota 37 70422 64433 99828 85833 622
Primárna platobná neschopnosť 7,773,2514,6528,880,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,02050,0031-0,91050,6229-0,5158
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,88-17,5159,08104,1933,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,88-17,5159,08104,1933,65
Služby 10 13114 45011 72610 6738 049
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 623 668629 411679 299694 227756 055
Spotreba materiálu… 2 6057 2412 8486 6605 035
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 77 58618 70712 79412 1978 823
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 44095 42148 57246 19146 706
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000051 0860,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 44044 33548 57246 19146 706
Účtovný cash flow 15 3222 9233 038683,008 818
Úročený dlh 77 58618 70712 79412 1978 823
Úrokové krytie -131,6210,490,0000-12,850,0000
Vlastné imanie 556 429567 8348 131-21 46616 156
Všetky záväzky 67 23961 577671 168715 693739 899
Výsledok hospodárenia -10 4422 700-6 658-11 149-8 040
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 4422 700-6 658-11 149-8 040
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 4051 769-7 403-13 372-8 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 769-7 403-13 372-24 250837,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 4052 249-6 923-12 892-8 334
Záväzky 67 23961 577671 168715 693739 899
Záväzky z obchodného styku 21 5689 95913 82815 1310,0000
Zisk pred zdanením -11 4052 249-6 923-12 892-8 334
Zmena EBIT -4,55-0,35910,57880,5032-6,94
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000027 3700,00000,00000,0000