Gastroenterologická ambulancia MUDr. Peter Hegyi, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 228 967148 279122 42897 42968 298
Aktivácia 0,00000,00000,00004 9940,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,996,394,022,461,91
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2228-0,6612-0,5176-0,3667-0,6213
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,674,282,261,181,03
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,17060,20110,39380,72160,9905
Celkové tržby 161 645124 413117 338106 990101 660
Celkový dlh 33 37324 83034 59340 83833 986
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 583-81 623-45 461-20 754-21 318
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 43 58381 62345 46120 75421 318
Čistý cash flow 43 58381 62345 46120 75421 318
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 91 24346 12741 91829 61335 307
Čistý zisk 72 14636 13732 52322 27927 009
Čistý zisk v minulom roku 36 13732 52322 27927 00910 368
Cudzie zdroje -195 594-123 449-87 835-56 591-34 312
Daň z príjmov 19 0139 6658 6196 4617 482
Daň z príjmov v minulom roku 9 6658 6196 4617 4823 087
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 0139 6658 6196 4617 482
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 139,86117,57109,8581,4073,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,9222,3830,5340,4653,83
Doba obratu aktív 533,86435,87380,84350,46275,89
Doba obratu pohľadávok 139,86117,57109,8581,4073,11
Doba obratu zásob 1 7250,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 108 1850,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,8255,9962,5763,4583,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 190,800,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 46 12741 91829 61335 30714 097
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 91 24346 12741 91829 61335 307
EBITDA 103 88561 38558 70439 24435 618
EBITDA marža 0,64270,49340,50030,36680,3504
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 103 88561 38558 70439 24435 618
Finančná páka 1,171,201,391,721,99
Finančné účty 43 58381 62345 46120 75421 318
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8542-0,8325-0,7174-0,5808-0,5024
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85420,83250,71740,58080,5024
Hrubá marža 0,83870,78180,79160,70120,6410
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 105 42761 16558 40638 92756 310
Krátkodobé pohľadávky 59 98539 99635 31422 62918 099
Krátkodobé záväzky 26 08319 04920 11317 64020 652
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 46,001 5201 1811 346775,00
Krytie dlhovej služby 1 237188,8875,6544,9543,65
Nákladové úroky 84,00325,00776,00873,00816,00
Nákladové úroky v minulom roku 325,00776,00873,00816,00642,00
Náklady na predaný tovar 20 96826 90924 45626 45625 199
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 88,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 124 98326 56441 59353 99128 805
Obežný majetok 103 984121 71580 83543 43839 493
Obrat aktív 0,68370,83740,95841,041,32
Obrat neobežného majetku 1,254,672,821,883,14
Obrat obežného majetku 1,511,021,452,342,29
Odpisy 13 28015 02816 4699 30510 508
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 28015 02816 4699 30510 508
Osobné náklady 33 49432 34629 92631 35227 680
Ostatné náklady na finančnú činnosť 258,00220,00298,00317,00308,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 85 42651 16548 99231 58437 517
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,36890,29270,37030,39370,7872
Podiel EBIT k aktívam 0,39850,31110,34240,30390,5170
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,39850,31110,34240,30390,5170
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,44970,35690,40970,37110,7410
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,19030,55050,37130,21300,3121
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,26960,65610,38740,19400,2097
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 5410,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,053,013,102,392,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,902,052,001,851,71
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,27840,65730,38740,20450,2359
Pohľadávky z obchodného styku 13 2607 6159 81511 24913 327
Pohotová likvidita II. stupeň 3,976,384,022,461,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,49-1,51-1,93-2,73-1,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 518,85251,1558,5823,7726,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,17060,20110,39380,72160,9905
Pridaná hodnota 135 57697 26292 88175 01665 159
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,36890,29270,37030,39370,7872
Rýchla likvidita I. stupeň 1,674,282,261,181,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,32120,40450,58931,040,9542
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,32120,40450,58931,040,9542
Služby 11 36414 00215 33511 34612 595
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 228 967148 279122 42897 42968 298
Spotreba materiálu… 9 51612 9079 12120 10412 604
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 157 444124 171117 337101 472100 858
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 900,000,00000,00000,000010 500
Tržby z predaja tovaru 113,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 156 431124 171117 337101 47290 358
Účtovný cash flow 43 58381 62345 46120 75421 318
Úrokové krytie 1 086141,9354,0233,9243,27
Vlastné imanie 195 594123 44987 83556 59134 312
Všetky záväzky 33 37324 83034 59340 83833 986
Výsledok hospodárenia 91 50546 35742 23529 93935 610
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 91 50546 35742 23529 93935 610
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 72 14636 13732 52322 27927 009
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 36 13732 52322 27927 00910 368
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 91 15945 80241 14228 74034 491
Zásoby 416,0096,0060,0055,0076,00
Záväzky 33 37324 83034 59340 83833 986
Záväzky z obchodného styku 46,001 5201 1811 346775,00
Zisk pred zdanením 91 15945 80241 14228 74034 491
Zmena EBIT 1,981,101,420,83872,50