CONCRETE s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 318 419353 326314 012432 6970,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,15050,16300,38130,88530,0000
Časové rozlíšenie aktív 565,00556,00514,00543,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0996-0,40660,340783,050,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,83-2,49-2,23-2 3780,0000
Celkové tržby 242 986154 937484 271318 0270,0000
Celkový dlh 492 418591 238569 490432 8790,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 62 51279 850-116 8866 3040,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 48820 150116 88629 8460,0000
Čistý cash flow 17 338-96 73687 04015 1160,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 82 60429 561-68 825101 9520,0000
Čistý zisk 63 91317 566-87 45094 9460,0000
Čistý zisk v minulom roku 17 566-87 45094 94615 7960,0000
Cudzie zdroje 173 999237 912255 478182,000,0000
Daň z príjmov 16 1247 12410 122960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 12410 122960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 1247 12410 122960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000016 3280,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,87138,4333,18300,090,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,02125,9721,95295,810,0000
Doba obratu aktív 478,31833,08239,19584,330,0000
Doba obratu pohľadávok 42,87138,4345,61300,090,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 514,34912,85321,55336,510,0000
EBIT v minulom roku 29 561-68 825101 95222 6360,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 82 60429 561-68 825101 9520,0000
EBITDA 181 913121 32018 017161 7750,0000
EBITDA marža 0,74870,78300,03720,50870,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 181 913121 32018 017161 7750,0000
Finančná páka -1,83-1,49-1,23-2 3770,0000
Finančné účty 37 48820 150116 88629 8460,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,54640,67340,81360,00040,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5464-0,6734-0,8136-0,00040,0000
Hrubá marža 0,56360,64720,15180,28140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 181 774121 19717 892161 5360,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,081,101,340,57590,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 100 000100 0000,000036 1500,0000
Krátkodobé pohľadávky 28 53958 70943 555222 2200,0000
Krátkodobé záväzky 342 405387 158422 129249 1880,0000
Krytie dlhovej služby 70,8724,912,1226,760,0000
Nákladové úroky 2 5674 8718 5036 0460,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4 8718 5036 0465 8800,0000
Náklady na predaný tovar 106 04154 531405 684180 7800,0000
Neobežný majetok 251 827273 911136 729180 0880,0000
Obežný majetok 66 02778 859176 769252 0660,0000
Obrat aktív 0,76310,43811,530,62470,0000
Obrat neobežného majetku 0,96490,56523,501,500,0000
Obrat obežného majetku 3,681,962,711,070,0000
Odpisy 99 17091 63686 71859 5860,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 58545 81843 35929 7930,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 58545 81843 35929 7930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 139,00123,00125,00239,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 102 648230 781241 81873 5560,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 163 083109 202-732,00154 5320,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8637-0,12740,34232,640,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -3,44-0,87380,63660,55560,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0714-0,62440,17970,04750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,381,090,84751,500,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0714-0,62490,18160,05590,0000
Pohľadávky z obchodného styku 25 31053 42628 820219 0510,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,15050,16300,38130,88530,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,04-2,462,940,01200,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,75-19,8610,242,500,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,551,671,811,000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,83-2,49-2,23-2 3780,0000
Pridaná hodnota 136 944100 27273 49289 5050,0000
Primárna platobná neschopnosť 4,064,328,390,33580,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3673-0,07380,3423-521,680,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,714,8731,612,680,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,714,8731,612,680,0000
Služby 100 58146 934405 613180 7800,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 318 419353 326314 012432 6970,0000
Spotreba materiálu… 5 4607 59771,000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 100 000100 0000,000036 1500,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 242 985154 803479 176270 2850,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 242 985154 803479 176270 2850,0000
Účtovný cash flow 17 338-96 73687 04015 1160,0000
Úročený dlh 100 000100 0000,000036 1500,0000
Úrokové krytie 32,186,07-8,0916,860,0000
Vlastné imanie -173 999-237 912-255 478-182,000,0000
Všetky záväzky 492 418591 238569 490432 8790,0000
Výsledok hospodárenia 82 74329 684-68 701102 1890,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 82 74329 684-68 701102 1890,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 91317 566-87 45094 9460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 566-87 45094 94615 7960,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 80 03724 690-77 32895 9060,0000
Záväzky 492 418591 238569 490432 8790,0000
Záväzky z obchodného styku 102 648230 781241 81873 5560,0000
Zisk pred zdanením 80 03724 690-77 32895 9060,0000
Zmena EBIT 2,79-0,4295-0,67514,500,0000