bawares, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 137 094196 222190 781176 383101 162
Bankové úvery 65 18759 63211 65232 52813 045
Bežná likvidita III. stupeň 1,501,391,271,071,09
Bežné bankové úvery 65 18759 63211 65232 52813 045
Časové rozlíšenie aktív 0,0000550,00438,00491,002 962
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0643-0,04940,2532-1,230,2105
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,632,483,7114,597,15
Celkové tržby 629 104650 135757 266363 885210 694
Celkový dlh 84 991139 794150 304165 07288 746
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 61 83653 0407 85018 47812 913
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 3516 5923 80214 050132,00
Čistý cash flow 3 3512 790-10 24813 918-2 614
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 61 55466 35244 5068 3007 521
Čistý zisk 44 84049 16533 2144 0485 425
Čistý zisk v minulom roku 49 16533 2144 0485 4251 320
Cudzie zdroje -52 103-56 428-40 477-11 311-12 416
Daň z príjmov 11 99613 1359 0591 1961 299
Daň z príjmov v minulom roku 13 1359 0591 1961 299960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 99613 1359 0591 1961 299
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 48,0997,2685,79144,64160,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,7183,2173,34144,64143,22
Doba obratu aktív 80,37110,2491,99176,93175,53
Doba obratu pohľadávok 48,0997,2685,79144,64160,85
Doba obratu zásob 28,693,304,9622,102,74
Doba splácania záväzkov 12,5555,4779,62165,89173,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,3441,2266,76132,85131,18
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12,3748,1074,32162,82151,44
EBIT v minulom roku 66 35244 5068 3007 5212 940
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 61 55466 35244 5068 3007 521
EBITDA 60 63773 76546 67918 55122 464
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 60 63773 76546 67918 55122 464
Finančná páka 2,633,484,7115,598,15
Finančné účty 3 3516 5923 80214 050132,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 71 58372 50044 53116 73820 811
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11630,37390,72570,75090,7473
Krátkodobé pohľadávky 82 033173 106177 916144 19592 701
Krátkodobé záväzky 15 93873 362138 452132 44475 601
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 15 7100,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 12,8518,2020,906,0728,19
Nákladové úroky 4 7184 0522 2333 056797,00
Nákladové úroky v minulom roku 4 0522 2333 056797,00660,00
Náklady na predaný tovar 558 626577 860710 398349 296194 462
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 463 410482 728634 700291 411159 236
Neobežný majetok 15 28611 6110,00000,00004 170
Obežný majetok 121 808184 061190 343175 89294 030
Obrat aktív 4,543,313,972,062,08
Obrat neobežného majetku 40,7355,950,00000,000050,45
Obrat obežného majetku 5,113,533,982,072,24
Obrat zásob 12,72110,6473,5916,51133,03
Odpisy 3 8246 1120,00008 34013 254
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 8243 0560,00004 1706 627
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00003 0560,00004 1706 627
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3041 3702 1481 8131 653
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000105,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000063 611129 237129 99466 069
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 48 66455 27733 21412 38818 679
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,38230,42360,63720,09230,2131
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,50810,54010,85050,18890,2942
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 16,7311,750,00001,751,20
Pohľadávky z obchodného styku 48 968148 106152 093144 19582 544
Pohotová likvidita II. stupeň 1,051,361,210,96221,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,55-20,233,95-0,81274,75
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,71030,6885-4,594,55-3,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61990,71240,78780,93590,8773
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,632,483,7114,597,15
Pridaná hodnota 63 96971 80646 58814 58315 900
Primárna platobná neschopnosť 0,32080,42950,84970,90150,8004
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,86060,87130,82060,35790,4369
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,401,903,228,903,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,401,903,228,903,95
Služby 89 77879 28865 89653 73632 993
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 137 094196 222190 781176 383101 162
Spotreba materiálu… 5 43815 8449 8024 1492 233
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 65 18759 63211 65232 52813 045
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 628 720649 666756 986363 879210 362
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 1250,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 597 695636 008743 519349 564186 577
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 90013 65813 46714 31523 785
Účtovný cash flow 3 3512 790-10 24813 918-2 614
Úročený dlh 65 18759 63211 65232 52813 045
Úrokové krytie 13,0516,3819,932,729,44
Vlastné imanie 52 10356 42840 47711 31112 416
Všetky záväzky 84 991139 794150 304165 07288 746
Výsledok hospodárenia 62 93867 65346 67910 2119 210
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 62 93867 65346 67910 2119 210
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 84049 16533 2144 0485 425
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 49 16533 2144 0485 4251 320
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 56 83662 30042 2735 2446 724
Zásoby 36 4244 3638 62517 6471 197
Záväzky 84 991139 794150 304165 07288 746
Záväzky z obchodného styku 15 71063 611129 237129 99466 069
Zisk pred zdanením 56 83662 30042 2735 2446 724
Zmena EBIT 0,92771,495,361,102,56