PaedDr. Danka Bokorová - BELLA dona

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!