AVCentrum, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 16 02926 20733 27413 30243 177
Bežná likvidita III. stupeň 2,631,291,111,508,21
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000639,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2566-1,41-1,46-0,6572-0,4249
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,48600,63700,41430,32623,05
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,53362,233,542,030,1437
Celkové tržby 25 76027 22926 22428 3480,0000
Celkový dlh 5 57718 08225 9438 9095 425
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 682-11 480-10 723-2 887-16 042
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 68211 48010 7232 88716 042
Čistý cash flow 2 68211 48010 7232 88716 042
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 1021 0923 779-255,0017 142
Čistý zisk 2 327795,002 938-1 24417 142
Čistý zisk v minulom roku 795,002 938-1 244-32 11515 153
Cudzie zdroje -10 452-8 125-7 331-4 393-37 752
Daň z príjmov 775,00297,00841,00989,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 297,00841,00989,00739,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 775,00297,00841,00989,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 172,55157,20254,68134,10362,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 163,13149,09246,15125,5472,90
Doba obratu aktív 233,46351,30469,46171,27590,34
Doba obratu pohľadávok 172,55157,20254,68134,10362,27
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000151,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 80,37241,60365,20113,9571,93
EBIT v minulom roku 1 0923 779-255,00-31 37615 153
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 1021 0923 779-255,0017 142
EBITDA 4 7282 6975 380-171,002 310
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 7282 6975 380-171,002 310
Efektívna daňová sadzba 0,24980,27200,2225-3,880,0000
Finančná páka 1,533,234,543,031,14
Finančné účty 2 68211 48010 7232 88716 042
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6521-0,3100-0,2203-0,3303-0,8744
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65210,31000,22030,33030,8744
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 6022 5915 278-257,002 199
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34430,68770,77790,66530,1218
Krátkodobé pohľadávky 11 84711 72718 05110 41526 496
Krátkodobé záväzky 5 51818 02325 8848 8505 261
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 915,00326,0011 245245,000,0000
Náklady na predaný tovar 16 90022 19118 60823 76012 676
Neobežný majetok 1 5003 0004 5000,00000,0000
Obežný majetok 14 52923 20728 77413 30242 538
Obrat aktív 1,561,040,77752,130,6183
Obrat neobežného majetku 16,719,085,750,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,721,170,89912,130,6276
Odpisy 1 5001 5001 5000,0000-15 448
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 5001 5001 5000,0000-15 448
Osobné náklady 781,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 126,00106,00102,0086,00111,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 8272 2954 438-1 2441 694
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,29510,13340,5114-0,05730,4521
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,11
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 10,450,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,583,364,840,0000-0,9076
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,10700,42160,41450,10180,6009
Pohľadávky z obchodného styku 11 20011 12217 4469 7505 332
Pohotová likvidita II. stupeň 2,631,291,111,508,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,90-0,7078-0,6837-1,52-2,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34790,69000,77970,66970,1256
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,53362,233,542,030,1437
Pridaná hodnota 8 1605 0387 2624 58814 020
Primárna platobná neschopnosť 0,08170,02930,64460,02510,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,48600,63700,41430,32623,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,186,704,82-52,102,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,186,704,82-52,102,35
Služby 5 05014 99112 20112 2106 679
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 02926 20733 27413 30243 177
Spotreba materiálu… 11 8507 2006 40711 5505 997
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 06027 22925 87028 34826 696
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 06027 22925 87028 34826 696
Účtovný cash flow 2 68211 48010 7232 88716 042
Vlastné imanie 10 4528 1257 3314 39337 752
Všetky záväzky 5 57718 08225 9438 9095 425
Výsledok hospodárenia 3 2281 1973 880-171,0017 758
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 2281 1973 880-171,0017 758
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 327795,002 938-1 24417 142
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 795,002 938-1 244-32 11515 153
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 1021 0923 779-255,0017 648
Záväzky 5 57718 08225 9438 9095 425
Záväzky z obchodného styku 915,00326,0011 245245,000,0000
Zisk pred zdanením 3 1021 0923 779-255,0017 648
Zmena EBIT 2,840,2890-14,820,00811,13