Rubi Consulting s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 108 891113 318121 070129 50448 012
Bankové úvery 0,000072 97185 90799 4860,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,148119,147,03-5,564,21
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000098,000,0000589,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1072-0,05760,26190,5603-0,6589
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07640,6797-2,08-2,523,53
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,411,932,912,930,2501
Celkové tržby 46 35046 18445 67746 1370,0000
Celkový dlh 63 74974 57990 10496 5769 606
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 08870 72487 89082 860-25 306
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 088247,00-1 9836 12625 306
Čistý cash flow 4 8412 230-8 109-18 45025 306
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 76614 06918 061-6 28918 609
Čistý zisk 6 4037 77310 816-12 87918 381
Čistý zisk v minulom roku 7 77310 816-12 8797 4002 728
Cudzie zdroje -45 142-38 739-30 966-32 928-38 406
Daň z príjmov 960,001 7931 643960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 7931 643960,002 1210,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,001 7931 643960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000072 97185 90799 4860,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00008 7818 781
Dlhodobý dlh 0,000072 97185 90799 4860,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,52191,80233,7625,5132,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,3233,4533,9733,4232,59
Doba obratu aktív 858,52897,20967,521 025374,78
Doba obratu pohľadávok 33,52191,80233,7694,98101,13
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000213,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 499,7825,9831,1757,9955,90
EBIT v minulom roku 14 06918 061-6 28910 1552 781
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 76614 06918 061-6 28918 609
EBITDA 20 91129 78337 91315 17828 148
EBITDA marža 0,45120,64490,83000,32900,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 91129 78337 91315 17828 148
Finančná páka 2,412,933,913,931,25
Finančné účty 5 088247,00-1 9836 12625 306
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4146-0,3419-0,2558-0,2543-0,7999
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41460,34190,25580,25430,7999
Hrubá marža 0,52900,65040,78310,23440,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 33628 57836 97514 27227 622
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58210,02900,03220,05660,1492
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000-2 0000,0000-10 5000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 25124 22529 2513 2254 175
Krátkodobé záväzky 63 3903 2813 9017 3307 161
Krytie dlhovej služby 8,706,616,772,70123,46
Nákladové úroky 2 4034 5035 6025 630228,00
Nákladové úroky v minulom roku 4 5035 6025 630634,0053,00
Náklady na predaný tovar 21 77716 0619 90635 32312 271
Neobežný majetok 99 50088 79493 641103 0979 052
Obežný majetok 9 39124 52427 33126 40738 371
Obrat aktív 0,42520,40680,37730,35630,9739
Obrat neobežného majetku 0,46530,51920,48780,44755,17
Obrat obežného majetku 4,931,881,671,751,22
Odpisy 9 57014 51418 91420 5623 292
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 7857 2579 45710 2813 292
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 7857 2579 45710 2810,0000
Osobné náklady 8 2637 4796 5455 6970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5751 205938,00906,00526,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 69,00143,00150,004 7390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 97322 28729 7307 68321 673
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,04670,0022-0,01640,04730,5271
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,33700,24900,18300,52680,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,81
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,974,025,461,900,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,371,371,400,411810,48
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,10460,0484-0,1775-0,39990,5412
Pohľadávky z obchodného styku 4 2264 2254 2514 2254 175
Pohotová likvidita II. stupeň 0,147319,107,02-2,954,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,32-17,373,821,78-1,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,010,4952-1,45-3,28110,99
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,62630,70960,68710,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58540,65810,74420,74570,2001
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,411,932,912,930,2501
Pridaná hodnota 24 51830 03935 76810 81434 488
Primárna platobná neschopnosť 0,01630,03380,03531,120,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08030,1928-0,5083-1,933,53
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,052,502,386,360,3413
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,052,502,386,360,3413
Služby 17 72611 8145 19630 15610 593
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 108 891113 318121 070129 50448 012
Spotreba materiálu… 4 0514 2474 7105 1671 678
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000070 97185 90788 9860,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 46 29546 10045 67446 13746 759
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 29546 10045 67446 13746 759
Účtovný cash flow 4 8412 230-8 109-18 45025 306
Úročený dlh 0,000070 97185 90788 9860,0000
Úrokové krytie 4,063,123,22-1,1281,62
Vlastné imanie 45 14238 73930 96632 92838 406
Všetky záväzky 63 74974 57990 10496 5769 606
Výsledok hospodárenia 11 34115 26918 999-5 38424 856
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 34115 26918 999-5 38424 856
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 4037 77310 816-12 87918 381
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 77310 816-12 8797 4002 728
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 3639 56612 459-11 91923 958
Zásoby 52,0052,0063,008 275109,00
Záväzky 63 74974 57990 10496 5769 606
Záväzky z obchodného styku 69,00143,00150,004 7390,0000
Zisk pred zdanením 7 3639 56612 459-11 91923 958
Zmena EBIT 0,69420,7790-2,87-0,61936,69