ATe GROUP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 532 667633 363259 991128 0584 513
Bankové úvery 76 88182 30160 77517 2200,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,511,440,95380,871930,49
Bežné bankové úvery 76 88182 30160 77517 2200,0000
Časové rozlíšenie aktív 202,00940,00142,005 0990,0000
Časové rozlíšenie pasív 600,00600,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0064-0,00451,870,3071-1,02
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00490,0025-0,00680,021830,09
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,712,25359,60-16,150,0339
Celkové tržby 399 3971 076 485278 298175 2070,0000
Celkový dlh 335 627437 798259 270136 509148,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 75 69479 85059 20714 302-4 454
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 1872 4511 5682 9184 454
Čistý cash flow -1 264883,00-1 3502 5954 454
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 176236 05813 404-9 686-815,00
Čistý zisk 1 475180 8859 172-12 228-815,00
Čistý zisk v minulom roku 180 8859 172-12 228-588,00-812,00
Cudzie zdroje -196 440-194 965-721,008 451-4 365
Daň z príjmov 1 64447 992960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 47 992960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 64447 992960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 327,45179,0985,70100,77525,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 196,3190,2962,27100,770,0000
Doba obratu aktív 489,48214,85343,66266,8440 177
Doba obratu pohľadávok 327,45179,0985,70100,77525,24
Doba obratu zásob 182,9250,71318,10168,130,0000
Doba splácania záväzkov 315,34180,75349,33320,2770,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 237,70120,59262,37248,441 318
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 227,95119,15261,89141,460,0000
EBIT v minulom roku 236 05813 404-9 686812,00-812,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 176236 05813 404-9 686-815,00
EBITDA 29 366242 87621 229-2 972-746,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 366242 87621 229-2 972-746,00
Efektívna daňová sadzba 0,52710,20970,0947-0,08520,0000
Finančná páka 2,713,25360,60-15,151,03
Finančné účty 1 1872 4511 5682 9184 454
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3688-0,3078-0,00280,0660-0,9672
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,36880,30780,0028-0,06600,9672
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 966241 09120 196-3 094-815,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48560,56130,76350,93100,0328
Krátkodobé pohľadávky 356 343527 93164 83448 35859,00
Krátkodobé záväzky 258 672355 497198 495119 228148,00
Krytie dlhovej služby 4,8533,826,49-1,880,0000
Nákladové úroky 6 0577 1813 2721 5820,0000
Nákladové úroky v minulom roku 7 1813 2721 582440,000,0000
Náklady na predaný tovar 356 017804 124237 687162 316765,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 299 408717 861207 398135 8810,0000
Neobežný majetok 24 8892 30112 6979 0930,0000
Obežný majetok 507 576630 122247 152113 8664 513
Obrat aktív 0,74571,701,061,370,0091
Obrat neobežného majetku 15,96467,6121,7519,260,0000
Obrat obežného majetku 0,78261,711,121,540,0091
Obrat zásob 2,007,201,152,170,0000
Odpisy 18 7906 7926 7926 5920,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 3953 3963 3963 2960,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 3953 3963 3963 2960,0000
Osobné náklady 20 55831 52621 80018 5410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4001 7851 033122,0069,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 186 990234 338148 81052 6620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 265187 67715 964-5 636-815,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00540,65240,1491-1,39-0,1867
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,03360,85140,2180-1,10-0,1867
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00220,00390,00600,02280,9869
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49910,11600,56701,440,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,13760,37870,18540,0946-0,9464
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,008,621,760,69300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,057,091,340,51120,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,00320,0008-0,00490,0148108,63
Pohľadávky z obchodného styku 213 636266 16447 10848 3580,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,061,210,25670,413230,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 155,41-220,800,53413,26-0,9800
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,20870,1230-0,41261,640,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63010,69120,99721,070,0328
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,712,25359,60-16,150,0339
Pridaná hodnota 41 191271 85038 44812 848-724,00
Primárna platobná neschopnosť 0,87530,88043,161,090,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00750,927812,721,45-0,1867
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00350,00560,00600,021430,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,431,8012,21-45,93-0,1984
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,431,8012,21-45,93-0,1984
Služby 52 14580 76427 39622 914590,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 532 667633 363259 991128 0584 513
Spotreba materiálu… 4 4645 4992 8933 521175,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 76 88182 30160 77517 2200,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 397 2081 075 974276 135175 16441,00
Tržby z predaja tovaru 397 1161 074 477266 955168 5130,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 92,001 4979 1806 65141,00
Účtovný cash flow -1 264883,00-1 3502 5954 454
Úročený dlh 76 88182 30160 77517 2200,0000
Úrokové krytie 1,5132,874,10-6,120,0000
Vlastné imanie 196 440194 965721,00-8 4514 365
Všetky záväzky 335 627437 798259 270136 509148,00
Výsledok hospodárenia 10 576236 08414 437-9 564-746,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 576236 08414 437-9 564-746,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 475180 8859 172-12 228-815,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 180 8859 172-12 228-588,00-812,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 119228 87710 132-11 268-815,00
Zásoby 150 04699 740180 75062 5900,0000
Záväzky 335 627437 798259 270136 509148,00
Záväzky z obchodného styku 186 990234 338148 81052 6620,0000
Zisk pred zdanením 3 119228 87710 132-11 268-815,00
Zmena EBIT 0,038917,61-1,38-11,931,00