TrueOne, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 368 459262 715174 967108 1777 744
Bankové úvery 16 7749 9001 0055 3200,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,091,331,200,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00003 1670,0000
Časové rozlíšenie aktív 6 8097 0974 0251 2850,0000
Časové rozlíšenie pasív 472,00362,00962,00410,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8928-0,1933-0,27800,8888-0,9730
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,392,421,532,740,0000
Celkové tržby 1 864 9541 175 237751 538485 2960,0000
Celkový dlh 299 708185 593105 17578 9540,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -90 030-35 945-30 004-6 555-7 535
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 106 80445 84531 00911 8757 535
Čistý cash flow 60 95914 83619 134-25 6087 535
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 19410 96513 786-21 403-217,00
Čistý zisk -8 4817 93110 192-23 143-217,00
Čistý zisk v minulom roku 7 93110 192-23 143-10 788-716,00
Cudzie zdroje -68 279-76 760-68 830-28 813-7 744
Daň z príjmov 2 8802 8802 880960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8802 880960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 16 7749 9001 0052 1530,0000
Dlhodobý dlh 16 7749 9001 0052 1530,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,885,698,3211,330,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,094,716,779,210,0000
Doba obratu aktív 72,2981,7886,2681,750,0000
Doba obratu pohľadávok 7,885,698,3211,330,0000
Doba obratu zásob 39,7852,9557,6563,790,0000
Doba splácania záväzkov 80,2277,2169,6173,410,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,8954,0850,1154,150,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 35,6346,0824,0326,770,0000
EBIT v minulom roku 10 96513 786-21 403-9 738-716,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 19410 96513 786-21 403-217,00
EBITDA 57 82948 80028 179-12 608-418,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 82948 80028 179-12 608-418,00
Efektívna daňová sadzba -0,51420,26640,2203-0,04330,0000
Finančná páka 5,403,422,543,751,0000
Finančné účty 106 80445 84531 00911 8757 535
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1853-0,2922-0,3934-0,2664-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,18530,29220,39340,26641,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 65 01747 90847 457-13 024-467,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75930,66120,58090,66230,0000
Krátkodobé pohľadávky 40 14218 26916 87914 99520,00
Krátkodobé záväzky 279 778173 716101 64171 6500,0000
Krytie dlhovej služby 142,09316,8839,47-16,160,0000
Materiál 608,00801,00172,00112,000,0000
Nákladové úroky 407,00154,00714,00780,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 154,00714,00780,0090,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 724 1151 081 853670 199448 928398,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 273 053821 254532 989356 2250,0000
Neobežný majetok 75 95072 37038 87217 768189,00
Obežný majetok 285 700183 248132 07089 1247 555
Obrat aktív 5,054,464,234,460,0000
Obrat neobežného majetku 24,5016,2019,0527,180,0000
Obrat obežného majetku 6,516,405,615,420,0000
Obrat zásob 9,176,896,335,720,0000
Odpisy 51 27833 91619 1848 6700,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 63916 9589 5924 3350,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 63916 9589 5924 3350,0000
Osobné náklady 92 22755 82649 89541 6380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 646,00892,00722,00416,0049,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 124 284103 67235 08426 1230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 42 79741 84729 376-14 473-217,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,09970,09150,1459-0,6780-0,0280
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,05890,12370,1905-0,5926-0,0280
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,28990,17450,17720,10980,9730
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67630,61550,71131,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,10710,11040,13160,0957-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,481,621,410,81830,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95031,011,020,67730,0000
Pohľadávky z obchodného styku 36 15415 12313 73212 1850,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54860,40910,50600,37430,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,12-5,17-3,601,13-1,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 149,7896,3426,80-32,830,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81340,70640,60110,72990,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,392,421,532,740,0000
Pridaná hodnota 136 36890 69470 15134 073-398,00
Primárna platobná neschopnosť 3,446,862,552,140,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,12420,10330,1481-0,8032-0,0280
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,183,803,73-6,260,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,183,803,73-6,260,0000
Služby 326 132168 45873 26744 564398,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 368 459262 715174 967108 1777 744
Spotreba materiálu… 124 93092 14163 94348 1390,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 7749 9001 0055 3200,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 864 4001 172 547750 350483 0010,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 9170,000010 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 813 0901 148 013728 891475 6890,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 39324 53411 4597 3120,0000
Účtovný cash flow 60 95914 83619 134-25 6087 535
Úročený dlh 16 7749 9001 0055 3200,0000
Úrokové krytie -12,7671,2019,31-27,440,0000
Vlastné imanie 68 27976 76068 83028 8137 744
Všetky záväzky 299 708185 593105 17578 9540,0000
Výsledok hospodárenia -1 36014 88416 359-21 278-418,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 36014 88416 359-21 278-418,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 4817 93110 192-23 143-217,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 93110 192-23 143-10 788-716,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 60110 81113 072-22 183-217,00
Zásoby 138 754119 13484 18262 2540,0000
Záväzky 299 708185 593105 17578 9540,0000
Záväzky z obchodného styku 124 284103 67235 08426 1230,0000
Zisk pred zdanením -5 60110 81113 072-22 183-217,00
Zmena EBIT -0,47370,7954-0,64412,200,3031
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 8280,00002 6360,00000,0000
Účtovné závierky