ILSYS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 22 41220 93116 99716 6710,0000
Bankové úvery 2 4204 0525 6840,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,271,060,66340,54250,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00003 6233 5120,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,95-30,910,0684-0,05180,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,64310,71140,0307-0,01780,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,5253,94-2,84-2,970,0000
Celkové tržby 33 68133 98437 24724 5230,0000
Celkový dlh 17 45220 55026 23125 1490,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 266-7 7251 381-3 6710,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 68611 7774 3033 6710,0000
Čistý cash flow 9 68611 777632,00-439,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 81311 804552,00-1 3880,0000
Čistý zisk 4 5809 615-756,00-1 5540,0000
Čistý zisk v minulom roku 9 615-756,00-1 554-5 3170,0000
Cudzie zdroje -4 960-381,009 2348 4780,0000
Daň z príjmov 848,001 614960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 614960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 848,001 614960,000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 4204 0525 6840,00000,0000
Dlhodobý dlh 2 4204 0525 6840,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,3154,7212,3925,010,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,9013,588,5920,170,0000
Doba obratu aktív 242,88224,81166,56248,130,0000
Doba obratu pohľadávok 92,3154,7212,3925,010,0000
Doba obratu zásob 362,9631,14224,31738,890,0000
Doba splácania záväzkov 6 149696,551 0304 0520,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 163,23177,81202,04366,290,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 690196,9136,091 0200,0000
EBIT v minulom roku 11 804552,00-1 388-4 0250,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 81311 804552,00-1 3880,0000
EBITDA 6 37212 3611 0061 5400,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 37212 3611 0061 5400,0000
Efektívna daňová sadzba 0,15620,14374,710,00000,0000
Finančná páka 4,5254,94-1,84-1,970,0000
Finančné účty 9 68611 7774 3033 6710,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2213-0,01820,54330,50850,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22130,0182-0,5433-0,50850,0000
Hrubá marža 0,40950,56660,19230,22800,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 81311 804552,00982,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67210,79091,211,480,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 5185 0951 2641 6800,0000
Krátkodobé záväzky 15 06216 55520 61724 6100,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 1404 6800,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 16,5521,502,899,280,0000
Nákladové úroky 385,00575,00348,00166,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 575,00348,00166,00332,000,0000
Náklady na predaný tovar 19 89014 72830 08318 9310,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 894,008 6757 3032 2170,0000
Neobežný majetok 3 3193 3193 3193 3200,0000
Obežný majetok 19 09317 61210 0559 8390,0000
Obrat aktív 1,501,622,191,470,0000
Obrat neobežného majetku 10,1510,2411,227,390,0000
Obrat obežného majetku 1,761,933,702,490,0000
Obrat zásob 1,0111,721,630,49400,0000
Odpisy 0,00000,00000,00002 3700,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 1850,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00001 1850,0000
Osobné náklady 7 3536 7676 1585 2370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 559,00557,00454,00558,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000722,006 1940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 5809 615-756,00816,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,62062,170,21300,18330,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,25940,56390,0325-0,08330,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,25940,56390,0325-0,08330,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,79092,70-0,15250,17480,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,43220,56270,25320,22020,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53320,35140,85960,93650,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 15,432,220,98102,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,882,851,161,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,882,851,160,73510,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 6051 264877,001 3550,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,211,020,44570,36010,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5121-0,032414,61-19,310,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 25,1620,481,82-2,640,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77870,98181,541,510,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,5253,94-2,84-2,970,0000
Pridaná hodnota 13 79119 2567 1645 5920,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,89903,700,82334,570,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,923425,240,08190,18330,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,64310,71140,20870,14920,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,741,6626,0716,330,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,741,6626,0716,330,0000
Služby 15 0895 17219 68014 1530,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 41220 93116 99716 6710,0000
Spotreba materiálu… 3 907881,003 1002 5610,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 4204 0525 6840,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 33 68133 98437 24724 5230,0000
Tržby z predaja tovaru 2 5715 1718 1274 6470,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 11028 81329 12019 8760,0000
Účtovný cash flow 9 68611 777632,00-439,000,0000
Úročený dlh 2 4204 0525 6840,00000,0000
Úrokové krytie 15,1020,531,59-8,360,0000
Vlastné imanie 4 960381,00-9 234-8 4780,0000
Všetky záväzky 17 45220 55026 23125 1490,0000
Výsledok hospodárenia 6 37212 3611 006-830,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 37212 3611 006-830,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 5809 615-756,00-1 5540,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 615-756,00-1 554-5 3170,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 42811 229204,00-1 5540,0000
Zásoby 889,00740,004 4884 4880,0000
Záväzky 17 45220 55026 23125 1490,0000
Záväzky z obchodného styku 4 1404 680722,006 1940,0000
Zisk pred zdanením 5 42811 229204,00-1 5540,0000
Zmena EBIT 0,492521,38-0,39770,34480,0000