epic net, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 9189 5819 2058 7798 835
Bežná likvidita III. stupeň 27,0228,4319,0218,1417,39
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9214-0,9133-0,9443-1,02-1,02
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 23,9825,0517,0117,5116,79
Celkové tržby 2 8082 8553 2913 4983 825
Celkový dlh 293,00337,00484,00484,00508,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 026-8 443-8 235-8 473-8 529
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 0268 4438 2358 4738 529
Čistý cash flow 7 0268 4438 2358 4738 529
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 696,00847,00906,00448,00-67,00
Čistý zisk 403,00524,00426,00-32,00-547,00
Čistý zisk v minulom roku 524,00426,00-32,00-547,00522,00
Cudzie zdroje -7 625-9 244-8 721-8 295-8 327
Daň z príjmov 293,00323,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 323,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 293,00323,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 115,95145,49107,5831,9329,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 115,95145,49107,5831,9329,20
Doba obratu aktív 1 0291 2251 021916,05843,08
Doba obratu pohľadávok 115,95145,49107,5831,9329,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,0943,0853,6850,5048,48
EBIT v minulom roku 847,00906,00448,00-67,001 002
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 696,00847,00906,00448,00-67,00
EBITDA 811,00950,001 009546,0028,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 811,00950,001 009546,0028,00
Efektívna daňová sadzba 0,42100,38130,52981,07-7,16
Finančná páka 1,041,041,061,061,06
Finančné účty 7 0268 4438 2358 4738 529
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9630-0,9648-0,9474-0,9449-0,9425
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96300,96480,94740,94490,9425
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 696,00847,00906,00448,00-67,00
Krátkodobé pohľadávky 892,001 138970,00306,00306,00
Krátkodobé záväzky 293,00337,00484,00484,00508,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000014,004,004,0028,00
Náklady na predaný tovar 1 9641 9052 2822 9523 797
Obežný majetok 7 9189 5819 2058 7798 835
Ostatné náklady na finančnú činnosť 115,00103,00103,0098,0095,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 403,00524,00426,00-32,00-547,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,88730,88120,89460,96510,9654
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,502,962,502,422,23
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,502,962,502,422,23
Pohľadávky z obchodného styku 892,001 138970,00306,00306,00
Pohotová likvidita II. stupeň 27,0228,4319,0218,1417,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,09-1,09-1,06-0,9790-0,9763
Pridaná hodnota 844,00950,001 009546,0028,00
Rýchla likvidita I. stupeň 23,9825,0517,0117,5116,79
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,36130,35470,47970,886418,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,36130,35470,47970,886418,14
Služby 1 5241 3421 8042 3622 945
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 9189 5819 2058 7798 835
Spotreba materiálu… 440,00563,00478,00590,00852,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 8082 8553 2913 4983 825
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 8082 8553 2913 4983 825
Účtovný cash flow 7 0268 4438 2358 4738 529
Vlastné imanie 7 6259 2448 7218 2958 327
Všetky záväzky 293,00337,00484,00484,00508,00
Výsledok hospodárenia 811,00950,001 009546,0028,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 811,00950,001 009546,0028,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 403,00524,00426,00-32,00-547,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 524,00426,00-32,00-547,00522,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 696,00847,00906,00448,00-67,00
Záväzky 293,00337,00484,00484,00508,00
Záväzky z obchodného styku 0,000014,004,004,0028,00
Zisk pred zdanením 696,00847,00906,00448,00-67,00
Zmena EBIT 0,82170,93492,02-6,69-0,0669