MARIAN - TRANS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 18 47050 994105 10557 50567 478
Bankové úvery 127,008 17516 35030 38612 832
Bežná likvidita III. stupeň 1,950,76610,21820,47601,38
Bežné bankové úvery 127,008 17516 35030 38612 832
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000187,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000039,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,25150,33491,481,310,6177
Celkové tržby 70 752114 56562 95349 4140,0000
Celkový dlh 3 71212 79462 73832 66325 750
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -345,006 45515 66629 6387 647
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 472,001 720684,00748,005 185
Čistý cash flow 472,001 720684,00748,005 185
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 530-5 84111 0076 22837 645
Čistý zisk -9 976-8 2589 2704 61437 258
Čistý zisk v minulom roku -8 2589 2704 614-11 37913 575
Cudzie zdroje -14 758-38 200-42 367-24 842-41 689
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,9134,4877,2894,5590,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,672,5238,8445,3261,68
Doba obratu aktív 99,94240,28626,58424,76202,70
Doba obratu pohľadávok 33,9134,4877,2894,5590,24
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000097,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,0417,06275,3216,8238,32
EBIT v minulom roku -5 84111 0076 228-9 20513 575
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 530-5 84111 0076 22837 645
EBITDA 18 48944 66711 3126 97148 750
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 48944 66711 3126 97148 750
Finančná páka 1,251,332,482,311,62
Finančné účty 472,001 720684,00748,005 185
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7990-0,7491-0,4031-0,4320-0,6178
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79900,74910,40310,43200,6178
Hrubá marža 0,51050,32660,52660,58880,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 73943 65510 9936 22148 407
Krátkodobé pohľadávky 6 2667 31712 96412 80030 041
Krátkodobé záväzky 3 3343 62146 1842 27712 755
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 265,00370,001 917240,000,0000
Krytie dlhovej služby 41,4630,6614,5610,66125,97
Nákladové úroky 446,001 457777,00654,00387,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 457777,00654,001 2140,0000
Náklady na predaný tovar 31 33840 04328 07920 31847 578
Neobežný majetok 11 73241 95791 45741 95732 065
Obežný majetok 6 7389 03713 64815 54835 226
Obrat aktív 3,651,520,58250,85931,80
Obrat neobežného majetku 5,751,850,66951,183,79
Obrat obežného majetku 10,018,574,493,183,45
Odpisy 3 24849 5000,00000,000010 763
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 24849 5000,00000,000010 763
Osobné náklady 2 7459 1343 0602 8310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 750,001 017319,00750,00343,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00005,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 72841 2429 2704 61448 021
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,6702-0,17810,15790,08350,6834
Podiel EBIT k aktívam -0,5160-0,11450,10470,10830,5579
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5160-0,11450,10470,10830,5582
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,6296-0,12330,18680,11280,6884
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,55
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 13,164,1010,8310,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,030,638210,8310,286,87
Pohľadávky z obchodného styku 679,00535,006 5156 13520 532
Pohotová likvidita II. stupeň 1,950,76610,21820,41481,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -31,27-22,21-61,94-33,21-8,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,061,180,88031,1413,40
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00690,16030,15560,52840,1902
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,20100,25090,59690,56800,3816
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,25150,33491,481,310,6177
Pridaná hodnota 36 11637 41933 14829 09673 927
Primárna platobná neschopnosť 0,39030,69160,29420,03910,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,5401-0,16190,08820,08020,5522
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,6760-0,21620,21880,18570,8937
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,20080,28645,554,690,5282
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,20080,28645,554,690,5282
Služby 14 41715 34811 8009 24529 421
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 47050 994105 10557 50567 478
Spotreba materiálu… 16 92124 69516 27911 07318 157
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 127,008 17516 35030 38612 832
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 70 45477 46261 22749 414121 505
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 410,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 67 04477 46261 22749 414121 505
Účtovný cash flow 472,001 720684,00748,005 185
Úročený dlh 127,008 17516 35030 38612 832
Úrokové krytie -21,37-4,0114,179,5297,27
Vlastné imanie 14 75838 20042 36724 84241 689
Všetky záväzky 3 71212 79462 73832 66325 750
Výsledok hospodárenia -8 735-4 83311 3126 97137 987
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 735-4 83311 3126 97137 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 976-8 2589 2704 61437 258
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 2589 2704 614-11 37913 575
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 976-7 29810 2305 57437 258
Zásoby 0,00000,00000,00002 0000,0000
Záväzky 3 71212 79462 73832 66325 750
Záväzky z obchodného styku 265,00370,001 917240,000,0000
Zisk pred zdanením -9 976-7 29810 2305 57437 258
Zmena EBIT 1,63-0,53071,77-0,67662,77
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 26 9760,00000,00000,00000,0000