malembe.sk s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142012
Aktíva 5 0819 42029 53330 2760,0000
Bankové úvery 10,000,000015 7500,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,361,3622,7027,300,0000
Bežné bankové úvery 10,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00004 0010,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0475-2,11-1,35-3,550,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,28240,677612,9023,110,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,25773,221,373,190,0000
Celkové tržby 970,0016 42825 5900,00000,0000
Celkový dlh 1 0417 18917 08323 0560,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -182,00-4 704-1 029-25 6250,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -4,30-0,62200,22760,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 192,004 70416 77925 6250,0000
Čistý cash flow 192,004 70416 77925 6250,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 164-8 4807 8581 6410,0000
Čistý zisk -4 172-10 2195 825288,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -5 0195 825-667,00-2,000,0000
Cudzie zdroje -4 040-2 231-12 450-7 2200,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000015 7500,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,000015 7500,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 840104,83184,2630,740,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000023,2630,740,0000
Doba obratu aktív 1 912209,40426,681 4320,0000
Doba obratu pohľadávok 1 840104,83184,2630,740,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000082,610,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 255,88154,3118,8052,450,0000
EBIT v minulom roku -4 0557 8581 5351 4170,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 164-8 4807 8581 6410,0000
EBITDA -4 039-8 1778 1602 2270,0000
EBITDA marža -4,16-0,49770,31890,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 039-8 1778 1602 2270,0000
Finančná páka 1,264,222,374,190,0000
Finančné účty 192,004 70416 77925 6250,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7951-0,2368-0,4216-0,23850,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79510,23680,42160,23850,0000
Hrubá marža -1,92-0,12530,33420,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 164-8 4807 8581 9510,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,13380,73690,04410,03660,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 8894 71612 754650,000,0000
Krátkodobé záväzky 680,006 9421 3011 1090,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 284,0053,00138,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -504,88-10,507,601,650,0000
Nákladové úroky 8,00779,001 0731 3530,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4,001 0731 2421 4190,0000
Náklady na predaný tovar 2 83718 47916 7124 9000,0000
Obežný majetok 5 0819 42029 53326 2750,0000
Obrat aktív 0,19091,740,85550,25490,0000
Obrat obežného majetku 0,19091,740,85550,29370,0000
Osobné náklady 2 1612 643437,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 125,00303,00302,00276,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 172-10 2195 825288,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,03-4,580,20660,03990,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,8195-0,90020,26610,05420,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,8195-0,90020,26610,05420,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,9461-3,420,27830,05630,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,03780,49940,56810,84640,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,16-1,280,05110,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,19790,28630,65570,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,57510,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,8640-0,779019,570,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,8640-0,779019,570,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,19790,28650,66413,320,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 610650,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 7,361,3622,7027,300,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,04-0,4743-0,7420-0,28180,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 24,006,0415,6418,940,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00200,00000,53330,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,20490,76320,57840,76150,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,25773,221,373,190,0000
Pridaná hodnota -1 867-2 0598 5522 8180,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,8211-1,080,19720,00950,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,03-4,580,46790,03990,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,27830,677612,9023,110,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,2577-0,87922,0910,350,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,2577-0,87922,0910,350,0000
Služby 2 09718 35115 6773 1850,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 0819 42029 53330 2760,0000
Spotreba materiálu… 740,00128,001 0351 7150,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10,000,000015 7500,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 970,0016 42025 2647 7180,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 970,0016 42025 2647 7180,0000
Účtovný cash flow 192,004 70416 77925 6250,0000
Úročený dlh 10,000,000015 7500,00000,0000
Úrokové krytie -520,50-10,897,321,210,0000
Vlastné imanie 4 0402 23112 4507 2200,0000
Všetky záväzky 1 0417 18917 08323 0560,0000
Výsledok hospodárenia -4 039-8 1778 1602 2270,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 039-8 1778 1602 2270,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 172-10 2195 825288,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 0195 825-667,00-2,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 172-9 2596 785598,000,0000
Záväzky 1 0417 18917 08323 0560,0000
Záväzky z obchodného styku 284,0053,00138,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -4 172-9 2596 785598,000,0000
Zmena EBIT 1,03-1,085,121,160,0000

Činnosti firmy
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej..
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Poskytovanie verejno-dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej..
Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
Producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
Organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Agentúrna činnosť - sprostredkovanie služieb v oblasti modelingu a hostesingu
Príprava podkladov pre tlač
Fotografické služby
Administratívne a kancelárske práce
Počítačové spracovanie videa a zvuku so súhlasom autora
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo..
Reklamná a propagačná činnosť
Výroba drobných úžitkových predmetov a suvenírov
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Počítačová grafika podľa predlohy
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..