KOPERBENT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 809 269758 408770 496817 431637 046
Bankové úvery 49 1870,000023 04556 38528 368
Bežná likvidita III. stupeň 2,722,970,68670,47060,6261
Bežné bankové úvery 21 0840,000023 04523 34028 368
Časové rozlíšenie aktív 983,002 0541 2395 0854 312
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,03450,05730,0363-0,2189-0,5134
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5290-0,8400-0,07610,14830,4613
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,57610,50010,55391,671,57
Celkové tržby 596 039677 746680 379657 9700,0000
Celkový dlh 295 805252 853274 634511 751388 722
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 448-81 944-105 282-89 932-94 611
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 117 03599 344128 327146 317127 479
Čistý cash flow 17 691-28 983-17 99066 922127 479
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 04314 24818 60539 95598 879
Čistý zisk 7 9109 6938 82227 27797 324
Čistý zisk v minulom roku 9 6938 82227 27730 07936 807
Cudzie zdroje -513 464-505 555-495 862-305 680-248 324
Daň z príjmov 2 4963 7487 88810 6080,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 7487 88810 6089 6700,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4963 7487 88810 6080,0000
Dlhodobé bankové úvery 28 1030,00000,000033 0450,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 2004 2004 2000,0000796,00
Dlhodobý dlh 28 1030,00000,000033 0450,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,2620,5824,0636,1825,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,7714,4814,4534,9617,35
Doba obratu aktív 519,67429,62421,21458,95309,19
Doba obratu pohľadávok 44,9622,9626,3536,1825,60
Doba obratu zásob 65,2061,6915,5125,4123,07
Doba splácania záväzkov 188,04129,78783,701 529225,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,4819,54129,30253,38134,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 42,6943,2948,93120,970,0000
EBIT v minulom roku 14 24818 60539 95543 04738 086
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 04314 24818 60539 95598 879
EBITDA 237 956207 819243 828233 889215 627
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 237 956207 819243 828233 889215 627
Finančná páka 1,581,501,552,672,57
Finančné účty 117 03599 344128 327146 317127 479
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6345-0,6666-0,6436-0,3740-0,3898
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63450,66660,64360,37400,3898
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 278 847260 453265 228248 145213 687
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04130,04550,30700,55210,4338
Krátkodobé finančné výpomoci 17 40017 4000,00000,00004 500
Krátkodobé pohľadávky 65 81636 33644 00564 44651 952
Krátkodobé záväzky 33 44534 502236 530451 285276 340
Krytie dlhovej služby 145,36257,52128,67112,99138,67
Materiál 9 0599 8023 1155 4629 843
Nákladové úroky 1 637807,001 8952 0701 555
Nákladové úroky v minulom roku 807,001 8952 0703 2981 279
Náklady na predaný tovar 297 523372 371377 511374 235446 623
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 64 91997 036110 162107 735155 714
Neobežný majetok 609 638600 074588 045594 083442 664
Obežný majetok 198 648156 280181 212218 263190 070
Obrat aktív 0,70240,84960,86660,79531,18
Obrat neobežného majetku 0,93241,071,141,091,70
Obrat obežného majetku 2,864,123,682,983,96
Obrat zásob 5,605,9223,5414,3615,82
Odpisy 229 868203 178212 008190 36476 910
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 114 934101 589106 00495 18276 910
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 114 934101 589106 00495 1820,0000
Osobné náklady 129 944151 096134 358116 0310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 992,00232,00136,00944,001 940
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 19,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 59311 51014 76835 7050,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 237 778212 871220 830217 641174 234
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47970,55560,46300,42060,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,172,802,632,560,6838
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,081,802,162,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75280,76760,83780,90043,97
Pohľadávky z obchodného styku 61 93725 55726 43662 27235 753
Pohotová likvidita II. stupeň 2,562,650,66870,45480,5942
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -29,0217,4427,56-4,57-1,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,81-35,91-9,4932,3381,98
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36550,33340,35640,62600,6102
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,57610,50010,55391,671,57
Pridaná hodnota 270 879271 956290 168275 863305 415
Primárna platobná neschopnosť 0,12260,45040,55860,57340,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,631,910,49440,30830,4123
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,241,221,132,191,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,241,221,132,191,80
Služby 65 555113 500105 00396 04083 617
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 809 269758 408770 496817 431637 046
Spotreba materiálu… 167 049161 835162 346170 460207 292
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 66 58717 40023 04556 38532 868
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 589 334670 760678 447657 698752 038
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 93226 43310 7687 6000,0000
Tržby z predaja tovaru 311 406357 214319 281300 709418 403
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 256 996287 113348 398349 389333 635
Účtovný cash flow 17 691-28 983-17 99066 922127 479
Úročený dlh 66 58717 40023 04556 38532 868
Úrokové krytie 7,3617,669,8219,3063,59
Vlastné imanie 513 464505 555495 862305 680248 324
Všetky záväzky 295 805252 853274 634511 751388 722
Výsledok hospodárenia 13 14214 68518 55041 204131 841
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 14214 68518 55041 204131 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 9109 6938 82227 27797 324
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 6938 82227 27730 07936 807
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 40613 44116 71037 885127 864
Zásoby 11 59716 4004 6807 5009 843
Záväzky 295 805252 853274 634511 751388 722
Záväzky z obchodného styku 7 59311 51014 76835 7050,0000
Zisk pred zdanením 10 40613 44116 71037 885127 864
Zmena EBIT 0,84520,76580,46560,92822,60
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 87816 38924 0389 9216 876