ElveMed s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 129 231121 981119 76592 10172 975
Bežná likvidita III. stupeň 30,058,754,7328,4035,98
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8637-0,8514-0,8001-0,8409-0,9048
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 27,758,194,3024,0331,50
Celkové tržby 82 20877 87272 23172 72166 951
Celkový dlh 4 17511 61918 7933 1142 364
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -108 012-93 959-80 786-74 826-63 891
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 108 01293 95980 78674 82663 891
Čistý cash flow 108 01293 95980 78674 82663 891
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 60012 29815 24323 62825 296
Čistý zisk 14 6949 39011 98518 37719 446
Čistý zisk v minulom roku 9 39011 98518 37719 44620 086
Cudzie zdroje -125 056-110 362-100 972-88 987-70 611
Daň z príjmov 3 9062 9083 2585 2515 850
Daň z príjmov v minulom roku 2 9083 2585 2515 8505 755
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 9062 9083 2585 2515 850
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,8430,5141,3568,6349,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,2724,8128,2244,1447,78
Doba obratu aktív 573,70572,34605,20464,56398,56
Doba obratu pohľadávok 39,8430,5141,3568,6349,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,2853,8594,9715,7111,08
EBIT v minulom roku 12 29815 24323 62825 29625 841
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 60012 29815 24323 62825 296
EBITDA 28 15421 81624 43624 28725 557
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28 15421 81624 43624 28725 557
Finančná páka 1,031,111,191,031,03
Finančné účty 108 01293 95980 78674 82663 891
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9677-0,9047-0,8431-0,9662-0,9676
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96770,90470,84310,96620,9676
Hrubá marža 0,84580,80570,84160,76680,7365
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 87621 57424 17224 01925 293
Krátkodobé pohľadávky 8 9756 5028 18313 6069 084
Krátkodobé záväzky 3 89311 47718 7933 1142 028
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 240,00240,00216,00568,00240,00
Náklady na predaný tovar 12 68815 04711 44316 59917 520
Neobežný majetok 12 24421 52030 7963 6690,0000
Obežný majetok 116 987100 46188 96988 43272 975
Obrat aktív 0,63620,63770,60310,78570,9158
Obrat neobežného majetku 6,723,612,3519,720,0000
Obrat obežného majetku 0,70280,77430,81190,81830,9158
Odpisy 9 2769 2768 929396,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 2769 2768 929396,000,0000
Osobné náklady 39 18238 87734 01531 17123 175
Ostatné náklady na finančnú činnosť 278,00242,00264,00268,00264,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 97018 66620 91418 77319 446
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83580,77030,67450,81240,8755
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56350,61960,55960,55900,4700
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,311,211,121,030,9543
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,771,611,791,792,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,431,301,421,772,13
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,311,211,121,030,9560
Pohľadávky z obchodného styku 9 9725 2875 5848 7518 748
Pohotová likvidita II. stupeň 30,058,754,7328,4035,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,16-1,17-1,25-1,19-1,11
Pridaná hodnota 69 53162 74460 78855 76449 310
Rýchla likvidita I. stupeň 27,758,194,3024,0331,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,14830,53260,76910,12820,0925
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,14830,53260,76910,12820,0925
Služby 6 8938 8207 37611 93212 790
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 129 231121 981119 76592 10172 975
Spotreba materiálu… 5 7956 2274 0674 6674 730
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 82 21977 79172 23172 36366 830
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 82 21977 79172 23172 36366 830
Účtovný cash flow 108 01293 95980 78674 82663 891
Vlastné imanie 125 056110 362100 97288 98770 611
Všetky záväzky 4 17511 61918 7933 1142 364
Výsledok hospodárenia 18 87812 54015 50723 89125 557
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 87812 54015 50723 89125 557
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 6949 39011 98518 37719 446
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 39011 98518 37719 44620 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 60012 29815 24323 62825 296
Záväzky 4 17511 61918 7933 1142 364
Záväzky z obchodného styku 240,00240,00216,00568,00240,00
Zisk pred zdanením 18 60012 29815 24323 62825 296
Zmena EBIT 1,510,80680,64510,93410,9789