SVD ZA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 265 728182 485186 150175 39935 345
Bankové úvery 21 8400,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,811,540,96977,611,60
Bežné bankové úvery 21 8400,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 8450,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 17 15013 50850 0000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2489-0,20300,6539-1,76-1,28
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,56030,3130-0,89834,700,5981
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58340,64860,72792,212,43
Celkové tržby 236 882207 923242 103206 2190,0000
Celkový dlh 91 58366 47957 357120 84225 034
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 281-86 197-65 391-116 915-13 243
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 12186 19765 391116 91513 243
Čistý cash flow -39 07620 806-51 52495 94613 243
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 70 72031 56231 34730 53316 974
Čistý zisk 54 49723 70624 23523 81516 974
Čistý zisk v minulom roku 23 70624 23523 81520 430-8 946
Cudzie zdroje -156 995-102 498-78 793-54 557-10 311
Daň z príjmov 14 8686 3016 8366 7180,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 3016 8366 7185 7630,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 8686 3016 8366 7180,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 252,7565,5876,5268,5193,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,0153,8763,4056,7365,39
Doba obratu aktív 458,84322,01367,96311,11149,46
Doba obratu pohľadávok 252,7565,5876,5268,5193,46
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000139,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 120,43117,31113,3836,2393,63
EBIT v minulom roku 31 56231 34730 53326 193-8 946
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 70 72031 56231 34730 53316 974
EBITDA 136 82483 01952 91934 97623 655
EBITDA marža 0,57760,39930,21860,16960,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 136 82483 01952 91934 97623 655
Finančná páka 1,691,782,363,213,43
Finančné účty 47 12186 19765 391116 91513 243
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5908-0,5617-0,4233-0,3110-0,2917
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59080,56170,42330,31100,2917
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 143 22877 436163 31030 55719 295
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26250,36430,30810,11650,6265
Krátkodobé pohľadávky 146 37637 16638 71438 62422 102
Krátkodobé záväzky 69 74366 47957 35720 42622 142
Krytie dlhovej služby 100,9853,39191,740,00000,0000
Nákladové úroky 1 3551 555276,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 555276,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 123 765140 285136 994164 30857 962
Neobežný majetok 69 38659 12282 04519 8600,0000
Obežný majetok 193 497123 363104 105155 53935 345
Obrat aktív 0,79551,130,99201,172,44
Obrat neobežného majetku 3,053,502,2510,360,0000
Obrat obežného majetku 1,091,681,771,322,44
Odpisy 67 47045 84619 2880,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 33 73522 9239 6440,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 33 73522 9239 6440,00000,0000
Osobné náklady 1 8866 3703 8935 4140,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5965 5833 9214 4194 360
Ostatné záväzky z obchodného styku 21 51437 1869 7217 0620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 121 96769 55243 52323 81516 974
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,30470,23130,30760,43651,65
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,39540,30790,39780,19701,29
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,17730,47240,35130,66660,3747
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 46,4610,4512,247,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,272,067,660,0000
Pohľadávky z obchodného styku 25 48830 52732 07531 98515 464
Pohotová likvidita II. stupeň 1,811,540,96977,611,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,02-4,931,53-0,5686-0,7786
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -28,8413,38-186,680,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34460,36430,30810,68900,7083
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58340,64860,72792,212,43
Pridaná hodnota 87 61766 56547 66141 47228 354
Primárna platobná neschopnosť 0,84411,220,30310,22080,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34710,23130,30760,43651,65
Rýchla likvidita I. stupeň 0,43341,080,60915,720,5981
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,66930,80081,083,451,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,66930,80081,083,451,06
Služby 97 955119 555108 558142 21441 383
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 265 728182 485186 150175 39935 345
Spotreba materiálu… 25 81020 73028 43622 09416 579
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 21 8400,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 216 382206 850241 811205 78086 316
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 0000,000057 1560,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 211 382206 850184 655205 78086 316
Účtovný cash flow -39 07620 806-51 52495 94613 243
Úročený dlh 21 8400,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 52,1920,30113,580,00000,0000
Vlastné imanie 156 995102 49878 79354 55710 311
Všetky záväzky 91 58366 47957 357120 84225 034
Výsledok hospodárenia 74 35437 17335 29834 97623 655
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 74 35437 17335 29834 97623 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 54 49723 70624 23523 81516 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 70624 23523 81520 430-8 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 69 36530 00731 07130 53319 295
Záväzky 91 58366 47957 357120 84225 034
Záväzky z obchodného styku 21 51437 1869 7217 0620,0000
Zisk pred zdanením 69 36530 00731 07130 53319 295
Zmena EBIT 2,241,011,031,17-1,90
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000055 4890,00000,0000