ALBATROS - TRAVEL AGENCY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 223 739184 691168 1366 6390,0000
Bankové úvery 27 5000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,011,020,00000,0000
Bežné bankové úvery 27 5000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,851,33-3,120,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,207,1012,150,00000,0000
Celkové tržby 530 878681 595456 9450,00000,0000
Celkový dlh 196 443161 880155 3490,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -39 265-16 138-46 570-6 6390,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 66 76516 13846 5706 6390,0000
Čistý cash flow 50 627-30 43239 9300,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 82614 7836 9550,00000,0000
Čistý zisk 3 73211 4126 1470,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 14 2054 7600,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -27 296-22 811-12 787-6 6390,0000
Daň z príjmov 847,002 887480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8881 8670,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 847,002 887480,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 94,7478,5189,690,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 86,5078,3389,690,00000,0000
Doba obratu aktív 154,1898,90134,440,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 94,7478,5189,690,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 116,2586,61124,200,00000,0000
EBIT v minulom roku 17 5776 9550,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 82614 7836 9550,00000,0000
EBITDA 13 41721 96111 3500,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 41721 96111 3500,00000,0000
Finančná páka 8,208,1013,151,00000,0000
Finančné účty 66 76516 13846 5706 6390,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1220-0,1235-0,0761-1,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,12200,12350,07611,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 97621 27210 5540,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75400,87570,92380,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 137 485146 615112 1790,00000,0000
Krátkodobé záväzky 168 699161 739155 3290,00000,0000
Krytie dlhovej služby 54,3245,3734,600,00000,0000
Nákladové úroky 247,00484,00328,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 484,00328,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 487 206630 887441 0060,00000,0000
Neobežný majetok 19 48921 9389 3870,00000,0000
Obežný majetok 204 250162 753158 7496 6390,0000
Obrat aktív 2,373,692,720,00000,0000
Obrat neobežného majetku 27,1831,0748,630,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,594,192,880,00000,0000
Odpisy 4 8984 8983 2060,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4492 4491 6030,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 4492 4491 6030,00000,0000
Osobné náklady 32 64430 6285 9510,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 441689,00796,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 34 95745 31069 5510,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 63016 3109 3530,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,06810,50030,48070,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,08770,64410,54310,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,29840,08740,27701,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76900,60400,38420,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,662,600,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,431,690,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 125 522146 281112 1790,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,041,011,020,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,53920,7496-0,32020,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 204,97-62,88121,740,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87800,87650,92390,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,207,1012,150,00000,0000
Pridaná hodnota 42 45050 70815 4910,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,27850,30970,62000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13670,50030,48070,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,647,3713,690,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,647,3713,690,00000,0000
Služby 483 894625 593439 3610,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 223 739184 691168 1366 6390,0000
Spotreba materiálu… 3 3125 2941 6450,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 27 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 529 656681 595456 4970,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 529 656681 595456 4970,00000,0000
Účtovný cash flow 50 627-30 43239 9300,00000,0000
Úročený dlh 27 5000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 19,5430,5421,200,00000,0000
Vlastné imanie 27 29622 81112 7876 6390,0000
Všetky záväzky 196 443161 880155 3490,00000,0000
Výsledok hospodárenia 8 51917 0638 1440,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 51917 0638 1440,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 73211 4126 1470,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 2054 7600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 57914 2996 6270,00000,0000
Záväzky 196 443161 880155 3490,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 34 95745 31069 5510,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 57914 2996 6270,00000,0000
Zmena EBIT 0,27462,130,00000,00000,0000