PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 765 32321 820 26217 176 13717 910 55518 522 951
Bankové úvery 0,000037 1930,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 40,959,2424,347,478,84
Bežné bankové úvery 0,000037 1930,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 135 293305 691122 133112 86943 105
Časové rozlíšenie pasív 142 058171 419130 806308 984193 016
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,81300,00120,02870,01690,0801
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 42,33-0,0110-0,8142-0,1252-0,6846
Celkové tržby 12 102 9339 870 4649 225 8889 549 6599 320 358
Celkový dlh 919 9212 572 0431 163 5152 452 1422 367 596
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 599 367-291 763-352 354-808 584-1 064 010
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,751,791,581,491,44
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 599 367328 956352 354808 5841 064 010
Čistý cash flow 19 270 411-23 398-456 230-255 426-1 278 267
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 453 86417 819 18214 815 63314 399 30613 564 734
Čistý zisk 21 176 54417 624 98414 532 38714 237 09013 463 089
Čistý zisk v minulom roku 17 624 98414 532 38714 237 09013 463 0899 038 329
Cudzie zdroje -23 703 344-19 076 800-15 881 816-15 149 429-15 962 339
Daň z príjmov 276 052193 696281 423160 15669 625
Daň z príjmov v minulom roku 193 696281 423160 15669 625185 741
Daň z príjmov z bežnej činnosti 276 052193 696281 423160 15669 625
Dlhodobé pohľadávky 75 06868 217112 563117 85670 848
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 143,93775,54647,76637,30752,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 142,95158,64136,02102,81156,71
Doba obratu aktív 754,04810,49680,69686,62815,32
Doba obratu pohľadávok 146,21778,08652,22641,82755,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,8678,7422,2178,2382,19
EBIT v minulom roku 17 819 18214 815 63314 399 30613 564 7349 577 743
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 453 86417 819 18214 815 63314 399 30613 564 734
EBITDA 867 633665 191544 894383 329302 485
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 867 633665 191544 894383 329302 485
Finančná páka 1,041,141,081,181,16
Finančné účty 19 599 367328 956352 354808 5841 064 010
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9571-0,8743-0,9246-0,8458-0,8618
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95710,87430,92460,84580,8618
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 860 932659 260529 347364 421292 411
Krátkodobé pohľadávky 4 727 12320 879 33416 345 04116 624 22917 095 595
Krátkodobé záväzky 455 2392 119 858560 3502 040 6381 867 170
Krytie dlhovej služby 6,053,874,323,584,10
Nákladové úroky 1 268502,001 8232 06032 020
Nákladové úroky v minulom roku 502,001 8232 06032 020353 673
Náklady na predaný tovar 7 995 4806 637 3986 541 7407 287 3156 810 198
Neobežný majetok 228 472238 064244 046247 017249 393
Obežný majetok 24 401 55821 276 50716 809 95817 550 66918 230 453
Obrat aktív 0,48410,45030,53620,53160,4477
Obrat neobežného majetku 52,4741,2837,7438,5433,25
Obrat obežného majetku 0,49130,46190,54790,54250,4549
Odpisy 19 38221 24218 41815 35413 442
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 69110 6219 2097 6776 721
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 69110 6219 2097 6776 721
Osobné náklady 3 208 9972 547 0732 111 1911 854 4862 135 653
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 7345 93115 54718 90810 970
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 33,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 31 8081 805 824246 515116 1191 637 340
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 195 92617 646 22614 550 80514 252 44413 476 531
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,89340,92210,91500,93980,8434
Podiel EBIT k aktívam 0,86630,81660,86260,80400,7323
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,87130,82310,86920,81810,7400
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,88770,91240,89870,92540,8240
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,79140,01510,02050,04510,0574
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80380,79860,79120,83021,44
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,59-0,0024-0,0495-0,0267-0,1371
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,251,261,200,6940
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,241,251,190,6896
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,61-0,0024-0,0495-0,0268-0,1542
Pohľadávky z obchodného styku 4 694 9444 270 9493 432 2632 681 8253 560 252
Pohotová likvidita II. stupeň 40,959,2424,347,478,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,23815,3234,8159,3112,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 15 197-46,61-250,26-123,99-39,92
Pridaná hodnota 3 992 3623 189 2302 668 4142 233 8041 482 067
Rentabilita aktív, ROA 0,85510,80770,84610,79490,7268
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,89340,92390,91500,93980,8434
Rýchla likvidita I. stupeň 32,810,14130,50980,34410,5165
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,063,872,146,407,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,063,872,146,407,83
Služby 7 993 3856 635 7436 525 8767 284 7216 809 463
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 765 32321 820 26217 176 13717 910 55518 522 951
Spotreba materiálu… 2 0951 65515 8642 594735,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000037 1930,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 987 8429 826 6289 210 1549 521 1198 292 713
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000448,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 987 8429 826 6289 210 1549 521 1198 292 265
Účtovný cash flow 19 270 411-23 398-456 230-255 426-1 278 267
Úročený dlh 0,000037 1930,00000,00000,0000
Úrokové krytie 16 91935 4968 1276 990423,63
Vlastné imanie 23 703 34419 076 80015 881 81615 149 42915 962 339
Všetky záväzky 919 9212 572 0431 163 5152 452 1422 367 596
Výnosy budúcich období krátkodobé 142 058171 419124 432104 89041 842
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,89340,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 848 251643 949526 476367 975288 452
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 848 251643 949526 476367 975288 452
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 176 54417 624 98414 532 38714 237 09013 463 089
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 624 98414 532 38714 237 09013 463 0899 038 329
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 452 59617 818 68014 813 81014 397 24613 532 714
Záväzky 919 9212 572 0431 163 5152 452 1422 367 596
Záväzky z obchodného styku 73 9841 894 162312 058165 9761 637 340
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 42 17688 33865 54349 8570,0000
Zisk pred zdanením 21 452 59617 818 68014 813 81014 397 24613 532 714
Zmena EBIT 1,201,201,031,061,42
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00001 039
Účtovné závierky