OPP Holding s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 7 739107 6680,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,56581,010,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000053,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0443-33,830,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,3084,720,00000,00000,0000
Celkové tržby 6 4180,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 13 677106 4120,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -263,00-42 4900,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,120,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 263,0042 4900,00000,00000,0000
Čistý cash flow 263,0042 4900,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 233-5 6130,00000,00000,0000
Čistý zisk -7 194-5 6130,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -5 6133 9450,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 5 938-1 2560,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 425,70159,550,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 425,70159,550,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 440,68263,770,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 425,70159,550,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000260,040,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 778,80260,700,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -5 6133 9450,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 233-5 6130,00000,00000,0000
EBITDA -5 979-5 3530,00000,00000,0000
EBITDA marža -0,93160,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 979-5 3530,00000,00000,0000
Finančná páka -1,3085,720,00000,00000,0000
Finančné účty 263,0042 4900,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,7673-0,01170,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,76730,01170,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 233-5 6130,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,770,98830,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 7 47665 1250,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 13 677106 4120,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12 1210,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -5 9790,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 9 224149 3610,00000,00000,0000
Obežný majetok 7 739107 6150,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,82831,380,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,82831,380,00000,00000,0000
Osobné náklady 279,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 254,00260,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 194-5 6130,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,21-4,470,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,8054-0,05210,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,8054-0,05210,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,05-4,470,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -10,090,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -10,090,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 47665 1250,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56581,010,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 22,58-0,02960,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 263,000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,770,98830,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,3084,720,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -2 814-374,000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,620,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,9296-0,05210,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,21-4,470,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,29-19,880,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,29-19,880,00000,00000,0000
Služby 6 114139 6420,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 739107 6680,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 3 1109 7190,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 410148 9870,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 410148 9870,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 263,0042 4900,00000,00000,0000
Úrokové krytie -6 2330,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -5 9381 2560,00000,00000,0000
Všetky záväzky 13 677106 4120,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -5 979-5 3530,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 979-5 3530,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 194-5 6130,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 6133 9450,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 234-5 6130,00000,00000,0000
Záväzky 13 677106 4120,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 12 1210,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -6 234-5 6130,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,11-1,420,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom..
Rezanie závitov
Dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchýn ručným opracovávaním..
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických..
Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb..
Výroba úžitkových a dekoračných predmetov z kovu (dobové štýlové štíty,..
Výroba drobných kovových obalov (plechovice, tuby a pod.)
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Reklamna a propagačná činnosť
Vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým..
Ručné opracovanie kovových materiálov tradičnými technológiami (kovolejárstvo,..
Mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Príprava povrchu výrobkov pred vykonávaním rôznych druhov smaltovacích prác
Poťahovanie kovových predmetov nekovovými materiálmi (plasty)
Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky,..
Obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
Prenájom strojov a zariadení
Prípravné práce k realizácii stavby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Chemické černenie kovov, odmasťovanie
Výroba brán a prvkov na oplotenie
Výroba sériovo vyrábaných ručných nástrojov (kliešte, skrutkovače, píly,..