BROMIX BB, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 11 04911 60512 1139 75112 870
Bežná likvidita III. stupeň 30,6924,1823,9415,4026,98
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000162,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,03-1,04-1,04-1,07-0,6402
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 30,6924,1823,9415,3616,58
Celkové tržby 0,00000,00003 173394,000,0000
Celkový dlh 360,00480,00506,00633,00517,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 049-11 605-12 113-9 722-7 908
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,7844-9,120,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 04911 60512 1139 7227 908
Čistý cash flow 11 04911 60512 1139 7227 908
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -436,00-2,002 969-3 111159,00
Čistý zisk -436,00-482,002 489-3 592159,00
Čistý zisk v minulom roku -482,002 489-3 592356,00-97,00
Cudzie zdroje -10 689-11 125-11 607-9 118-12 353
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00481,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00481,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00481,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000026,87365,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000365,00
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00009 033978,66
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,000026,87365,00
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000042,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000586,4136,27
EBIT v minulom roku -2,002 969-3 111836,00-97,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -436,00-2,002 969-3 111159,00
EBITDA -436,00-2,00-133,00-3 049345,00
EBITDA marža 0,00000,0000-0,0419-7,740,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -436,00-2,00-133,00-3 049345,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-240,000,1617-0,15460,0000
Finančná páka 1,031,041,041,071,04
Finančné účty 11 04911 60512 1139 7227 908
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9674-0,9586-0,9582-0,9351-0,9598
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96740,95860,95820,93510,9598
Hrubá marža 0,00000,00000,0000-6,900,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -436,00-2,006 137-3 112281,00
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,000029,004 800
Krátkodobé záväzky 360,00480,00506,00633,00477,00
Náklady na predaný tovar 362,002,000,00003 1114 064
Obežný majetok 11 04911 60512 1139 75112 708
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000066,0063,0064,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -436,00-482,002 489-3 592159,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,99700,6145
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00003,8224,680,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,000024,681,65
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00004 800
Pohotová likvidita II. stupeň 30,6924,1823,9415,4026,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9674-0,9586-0,9582-0,9379-1,56
Pridaná hodnota -362,00-2,000,0000-2 717736,00
Rýchla likvidita I. stupeň 30,6924,1823,9415,3616,58
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,8257-240,00-3,80-0,20761,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,8257-240,00-3,80-0,20761,50
Služby 362,002,000,00002 3751 207
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 04911 60512 1139 75112 870
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000736,002 857
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00003 168394,004 800
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00003 1680,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000394,004 800
Účtovný cash flow 11 04911 60512 1139 7227 908
Vlastné imanie 10 68911 12511 6079 11812 353
Všetky záväzky 360,00480,00506,00633,00517,00
Výsledok hospodárenia -436,00-2,003 035-3 049345,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -436,00-2,003 035-3 049345,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -436,00-482,002 489-3 592159,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -482,002 489-3 592356,00-97,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -436,00-2,002 969-3 111282,00
Záväzky 360,00480,00506,00633,00517,00
Zisk pred zdanením -436,00-2,002 969-3 111282,00
Zmena EBIT 218,00-0,0007-0,9544-3,72-1,64