ACE ENGINEERING, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 302 686258 470237 279228 159136 077
Bankové úvery 53 31057 44361 32964 9210,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,917,504,883,833,07
Časové rozlíšenie aktív 0,0000381,00102,00120,00664,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4969-0,1171-0,0215-0,2285-0,5837
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,931,480,20331,232,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,33710,38880,49110,65760,2957
Celkové tržby 125 20482 50679 05587 9290,0000
Celkový dlh 76 31572 35478 14490 51131 056
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -59 181-36 553-10 876-3 865-61 304
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 112 49193 99672 20568 78661 304
Čistý cash flow 112 49121 7913 41931 44761 304
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 42 26738 22132 14822 09719 275
Čistý zisk 40 25626 98121 4869 50918 998
Čistý zisk v minulom roku 0,000021 4869 50922 4545 300
Cudzie zdroje -226 371-186 116-159 135-137 648-105 021
Daň z príjmov 0,00008 8387 7659 2350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00007 7659 2356 7270,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00008 8387 7659 2350,0000
Dlhodobé bankové úvery 53 31057 44361 32964 9210,0000
Dlhodobý dlh 53 31057 44361 32964 9210,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,1170,7446,13136,83119,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,3870,7412,7766,0847,73
Doba obratu aktív 888,131 1451 1311 076653,65
Doba obratu pohľadávok 65,1170,7446,13136,83119,81
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000324,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,9165,1580,14120,65136,14
EBIT v minulom roku 0,000032 14822 09729 1985 862
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 42 26738 22132 14822 09719 275
EBITDA 79 64469 95663 51642 90738 949
EBITDA marža 0,63610,84790,80340,48800,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 79 64469 95663 51642 90738 949
Finančná páka 1,341,391,491,661,30
Finančné účty 112 49193 99672 20568 78661 304
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7479-0,7201-0,6707-0,6033-0,7718
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74790,72010,67070,60330,7718
Hrubá marža 0,47750,71130,67430,59520,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 82 63968 80962 80542 21136 874
Krátkodobé pohľadávky 22 18915 9729 68029 02224 943
Krátkodobé záväzky 22 80514 71116 81525 59028 341
Krytie dlhovej služby 39,6029,1221,9212,80140,61
Nákladové úroky 2 0112 4022 8973 353277,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00002 8973 35317,00562,00
Náklady na predaný tovar 64 61323 72823 28325 08031 885
Neobežný majetok 168 006148 121155 292130 23149 166
Obežný majetok 134 680109 96881 88597 80886 247
Obrat aktív 0,41100,31890,32280,33930,5584
Obrat neobežného majetku 0,74040,55640,49320,59441,55
Obrat obežného majetku 0,92360,74950,93530,79150,8810
Odpisy 40 30833 58830 66020 11810 668
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 15416 79415 33010 05910 668
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 15416 79415 33010 0590,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2851 147711,00696,002 075
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4 2800,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku -1 325670,0013 51718 7040,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 80 56460 56952 14629 62729 666
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,89850,26410,04320,35760,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,481,751,742,604,13
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,90430,26440,04460,40620,8068
Pohľadávky z obchodného styku 15 12615 9722 68014 0159 936
Pohotová likvidita II. stupeň 5,917,504,883,833,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,01-8,54-46,54-4,38-1,71
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 55,949,071,189,38221,31
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,33710,38880,49110,65760,2957
Pridaná hodnota 59 78458 68953 30552 33544 101
Primárna platobná neschopnosť -0,08760,04195,041,330,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 4,936,394,292,692,16
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,95821,031,232,110,7974
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,95821,031,232,110,7974
Služby 40 0165 0957 13110 72224 782
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 302 686258 470237 279228 159136 077
Spotreba materiálu… 24 59718 63316 15214 3587 103
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 53 31057 44361 32964 9210,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 124 39782 41776 58877 41575 986
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 124 39782 41776 58877 41575 986
Účtovný cash flow 112 49121 7913 41931 44761 304
Úročený dlh 53 31057 44361 32964 9210,0000
Úrokové krytie 21,0215,9111,106,5969,58
Vlastné imanie 226 371186 116159 135137 648105 021
Všetky záväzky 76 31572 35478 14490 51131 056
Výsledok hospodárenia 39 33636 36832 85622 78928 281
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 39 33636 36832 85622 78928 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 40 25626 98121 4869 50918 998
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,000021 4869 50922 4545 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 40 25635 81929 25118 74425 753
Záväzky 76 31572 35478 14490 51131 056
Záväzky z obchodného styku -1 325670,0013 51718 7040,0000
Zisk pred zdanením 40 25635 81929 25118 74425 753
Zmena EBIT 0,00001,191,450,75683,29