Rastislav Cárach - RK AUTOS, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 6 8957 2040,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 14,36248,410,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0748-1,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000248,410,00000,00000,0000
Celkový dlh 480,0029,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 895-7 2040,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 8957 2040,00000,00000,0000
Čistý cash flow -480,007 2040,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,000097,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,0097,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -280,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 415-7 1750,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000538,930,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002,230,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00002,170,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 200,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,000097,000,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000126,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000126,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,071,000,00000,00000,0000
Finančné účty 6 8957 2040,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9304-0,99600,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93040,99600,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000126,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,0029,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00004 7530,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00004 6500,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 8957 2040,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00000,67730,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,67730,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,0097,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,480,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 14,36248,410,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,36-0,99600,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000126,000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 14,36248,410,00000,00000,0000
Služby 0,0000103,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 8957 2040,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00004 8790,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00004 8790,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -480,007 2040,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 4157 1750,00000,00000,0000
Všetky záväzky 480,0029,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000126,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000126,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,0097,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -280,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000126,000,00000,00000,0000
Záväzky 480,0029,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000126,000,00000,00000,0000