AFSO, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 49 53544 85516 19814 33428 564
Bežná likvidita III. stupeň 1,701,120,50180,51051,07
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000069,00
Časové rozlíšenie pasív 400,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0402-1,460,0405-0,0185-10,95
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,407,17-2,38-1,9924,99
Celkové tržby 165 03699 52829 14779,000,0000
Celkový dlh 28 65939 36327 91528 79427 465
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 825-12 002-3 963-3 488-12 034
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,09080,17290,0941-186,590,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 82512 0023 9633 48812 034
Čistý cash flow 823,008 039475,00-267,0012 034
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 45421 9743 973-13 781713,00
Čistý zisk 14 98317 2102 743-14 741713,00
Čistý zisk v minulom roku 17 2102 743-14 7411 9461 415
Cudzie zdroje -20 476-5 49211 71714 460-1 099
Daň z príjmov 5 4714 7641 230960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 7641 230960,002 4390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 4714 7641 230960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,20113,33140,330,000035,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,68112,75139,230,000033,80
Doba obratu aktív 109,55164,50234,710,000069,08
Doba obratu pohľadávok 78,20113,33140,330,000035,08
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000085,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,80139,90394,110,000064,58
EBIT v minulom roku 21 9743 973-13 7814 3851 415
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 45421 9743 973-13 781713,00
EBITDA 22 24623 9715 185-13 668912,00
EBITDA marža 0,13480,24080,1779-173,010,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 24623 9715 185-13 668912,00
Finančná páka 2,428,17-1,38-0,991325,99
Finančné účty 12 82512 0023 9633 48812 034
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4134-0,12240,72341,01-0,0385
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41340,1224-0,7234-1,010,0385
Hrubá marža 0,12110,24040,1966-12,660,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 65723 4514 873-13 781712,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56410,85051,681,960,9350
Krátkodobé pohľadávky 35 36030 9039 68510 84614 506
Krátkodobé záväzky 27 94338 14727 19928 07826 706
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 955
Náklady na predaný tovar 145 05875 60319 4611 000,00114 206
Neobežný majetok 1 3501 9502 5500,00000,0000
Obežný majetok 48 18542 90513 64814 33428 495
Obrat aktív 3,332,221,560,00005,28
Obrat neobežného majetku 122,2551,049,880,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,432,321,850,00005,30
Odpisy 1 2001 200900,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 600,00600,00450,000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 600,00600,00450,000,00000,0000
Osobné náklady 0,0000343,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 589,00520,00312,00113,00200,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 23 65128 41516 65217 6620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 18318 4103 643-14 741713,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,73173,13-0,23411,020,6488
Podiel EBIT k aktívam 0,41290,48990,2453-0,96140,0250
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,41630,48990,2453-0,96140,0250
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,96523,28-0,36111,000,3837
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00500,08080,0163-3,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,000069,750,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 16,6515,506,370,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 34 66930 7439 6099 16613 975
Pohotová likvidita II. stupeň 1,701,120,50180,51050,9964
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -24,88-0,683224,67-54,16-0,0913
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57860,87761,722,010,9615
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,407,17-2,38-1,9924,99
Pridaná hodnota 19 97823 9245 729-1 000,0036 725
Primárna platobná neschopnosť 0,68220,92431,731,930,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,30250,38370,1693-1,030,0250
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,73173,13-0,23411,020,6488
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,291,645,38-2,1130,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,291,645,38-2,1130,12
Služby 143 38575 39619 4611 000,00113 239
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 53544 85516 19814 33428 564
Spotreba materiálu… 1 673207,000,00000,0000967,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 165 03699 52725 1900,0000150 931
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 165 03699 52725 1900,0000150 931
Účtovný cash flow 823,008 039475,00-267,0012 034
Vlastné imanie 20 4765 492-11 717-14 4601 099
Všetky záväzky 28 65939 36327 91528 79427 465
Výsledok hospodárenia 21 04622 7714 285-13 668912,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 04622 7714 285-13 668912,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 98317 2102 743-14 741713,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 2102 743-14 7411 9461 415
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 45421 9743 973-13 781713,00
Zásoby 0,00000,00000,00000,00001 955
Záväzky 28 65939 36327 91528 79427 465
Záväzky z obchodného styku 23 65128 41516 65217 6620,0000
Zisk pred zdanením 20 45421 9743 973-13 781713,00
Zmena EBIT 0,93085,53-0,2883-3,140,5039