wasabi.one k. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 19 17615 0577 79123 0994 792
Bežná likvidita III. stupeň 2,223,191,501,241,25
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000063,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000537,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,71-1,22-0,0918-5,25-3,27
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,102,690,04581,240,9587
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,81670,45592,014,253,41
Celkové tržby 17 50032 80021 73530 2600,0000
Celkový dlh 8 6204 7155 19918 6953 291
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 081-12 662-238,00-23 099-3 155
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,50570,28490,07340,12950,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 08112 662238,0023 0993 155
Čistý cash flow 18 08112 662238,0023 0993 155
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 29111 7482 0764 4830,0000
Čistý zisk 8 8499 3461 5963 9200,0000
Čistý zisk v minulom roku 9 3461 5963 920-480,000,0000
Cudzie zdroje -10 555-10 342-2 592-4 404-964,00
Daň z príjmov 2 4422 402480,00563,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 402480,00563,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4422 402480,00563,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,8426,65126,840,000022,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,8625,59126,540,000022,63
Doba obratu aktív 399,96167,56130,84278,6269,38
Doba obratu pohľadávok 22,8426,65126,840,000022,79
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000049,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 179,7952,4787,31225,5047,65
EBIT v minulom roku 11 7482 0764 4830,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 29111 7482 0764 4830,0000
EBITDA 17 12213 9202 16618 033922,00
EBITDA marža 0,97840,42440,09970,59590,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 12213 9202 16618 033922,00
Finančná páka 1,821,463,015,254,97
Finančné účty 18 08112 662238,0023 0993 155
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5504-0,6869-0,3327-0,1907-0,2012
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55040,68690,33270,19070,2012
Hrubá marža 0,99040,42440,09970,59590,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 01713 8212 07617 933834,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,44950,31310,66730,80930,6868
Krátkodobé pohľadávky 1 0952 3957 5530,00001 574
Krátkodobé záväzky 8 6204 7155 19918 6953 291
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 252,0040,004 519199,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001,72
Náklady na predaný tovar 168,0018 88019 56912 22724 253
Obežný majetok 19 17615 0577 79123 0994 729
Obrat aktív 0,91262,182,791,315,26
Obrat obežného majetku 0,91262,182,791,315,33
Ostatné náklady na finančnú činnosť 105,0099,0090,00100,0088,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 8499 3461 5963 9200,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,83840,90370,61570,89010,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,58880,78020,26650,19410,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,58880,78020,26650,19410,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,071,140,80091,020,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94290,84090,03051,00000,6584
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,030,38600,01100,76340,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,030,38600,01100,76340,1251
Pohľadávky z obchodného styku 1 000,002 3007 5350,00001 563
Pohotová likvidita II. stupeň 2,223,191,501,241,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5838-0,8168-10,89-0,1907-0,3055
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44950,31310,66730,80930,6868
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,81670,45592,014,253,41
Pridaná hodnota 17 33213 9202 16618 033957,00
Primárna platobná neschopnosť 0,25200,01740,59970,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,46150,62070,20490,16970,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,83840,90370,61570,89010,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,102,690,04581,240,8242
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,50340,33872,401,043,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,50340,33872,401,043,57
Služby 168,0018 88019 56912 22724 253
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 17615 0577 79123 0994 792
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 50032 80021 73530 26025 210
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 0350,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 50032 80020 70030 26025 210
Účtovný cash flow 18 08112 662238,0023 0993 155
Vlastné imanie 10 55510 3422 5924 404964,00
Všetky záväzky 8 6204 7155 19918 6953 291
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000537,00
Výsledok hospodárenia 17 12213 9202 16618 033922,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 12213 9202 16618 033922,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 8499 3461 5963 9200,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 3461 5963 920-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 01813 8212 07617 933834,00
Záväzky 8 6204 7155 19918 6953 291
Záväzky z obchodného styku 252,0040,004 519199,000,0000
Zisk pred zdanením 17 01813 8212 07617 933834,00
Zmena EBIT 0,96115,660,46310,00000,0000