VANNIUS MANAGEMENT, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 101 489101 01493 280105 09833 117
Bežná likvidita III. stupeň 1,261,231,141,281,08
Časové rozlíšenie aktív 329,00206,0014,002 74220,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3914-0,08730,0678-0,5692-3,76
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,480,6823-0,51696,760,3034
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,924,426,953,5412,45
Celkové tržby 7 28012 7406 2009 4000,0000
Celkový dlh 80 85282 38381 54081 94830 655
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 49 16957 24658 87258 076-9 269
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,27550,5409-1,84-0,67850,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 83122 75421 12821 9249 269
Čistý cash flow 8 0771 626-796,0013 1789 269
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 3257 851-10 450-3 01429 021
Čistý zisk 2 0066 891-11 410-6 37829 021
Čistý zisk v minulom roku 6 891-11 410-6 378-3 066-6 956
Cudzie zdroje -20 637-18 631-11 740-23 150-2 462
Daň z príjmov 319,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 319,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 5262 5084 2473 123260,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000237,1281,240,0000260,94
Doba obratu aktív 5 0883 2465 4914 081362,67
Doba obratu pohľadávok 3 5262 5084 2473 123260,94
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 932
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,7276,5790,6675,64334,61
EBIT v minulom roku 7 851-10 450-3 014-2 106-6 956
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 3257 851-10 450-3 01429 021
EBITDA 2 6707 936-1 1435 02027 863
EBITDA marža 0,36680,6229-0,18440,53400,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 6707 936-1 1435 02027 863
Finančná páka 4,925,427,954,5413,45
Finančné účty 30 83122 75421 12821 9249 269
Hrubá marža 0,36680,6232-0,18440,53760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 3257 851-1 1435 02027 829
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00840,02360,01650,01850,9226
Krátkodobé finančné výpomoci 80 00080 00080 00080 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 70 32978 05472 13880 43223 828
Krátkodobé záväzky 852,002 3831 5401 94830 555
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00002,090,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00002 4040,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00002 4040,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 6103 4217 3434 3475 773
Obežný majetok 101 160100 80893 266102 35633 097
Obrat aktív 0,07170,11250,06650,08941,01
Obrat obežného majetku 0,07200,11270,06650,09181,01
Ostatné náklady na finančnú činnosť 345,0085,000,00000,000034,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4,00239,004,00988,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 0066 891-11 410-6 37829 021
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01990,0699-0,1244-0,061811,79
Podiel EBIT k aktívam 0,02290,0777-0,1120-0,02870,8763
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,02290,0777-0,1120-0,02870,8763
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02310,0796-0,1139-0,029211,33
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,110,1276-0,12841,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00004,77
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,110,1431-0,12841,400,2781
Pohľadávky z obchodného styku 0,00007 3801 3800,000023 828
Pohotová likvidita II. stupeň 1,261,231,141,281,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,56-11,4614,75-1,76-0,2656
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00005,480,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,78830,79200,85760,76120,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79670,81560,87410,77970,9257
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,924,426,953,5412,45
Pridaná hodnota 2 6707 939-1 1435 05327 557
Rentabilita aktív, ROA 0,01980,0682-0,1223-0,06070,8763
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,09720,3699-0,9719-0,275511,79
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 30,2810,38-71,3416,321,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 30,2810,38-71,3416,321,10
Služby 3 3283 3207 0704 0813 408
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 101 489101 01493 280105 09833 117
Spotreba materiálu… 1 282101,00273,00266,002 365
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 80 00080 00080 00080 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 28011 3606 2009 40033 330
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 28011 3606 2009 40033 330
Účtovný cash flow 8 0771 626-796,0013 1789 269
Úročený dlh 80 00080 00080 00080 0000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-1,250,0000
Vlastné imanie 20 63718 63111 74023 1502 462
Všetky záväzky 80 85282 38381 54081 94830 655
Výsledok hospodárenia 2 6707 936-1 1435 02027 863
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 6707 936-1 1435 02027 863
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 0066 891-11 410-6 37829 021
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 891-11 410-6 378-3 066-6 956
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 3257 851-10 450-5 41829 021
Záväzky 80 85282 38381 54081 94830 655
Záväzky z obchodného styku 4,00239,004,00988,000,0000
Zisk pred zdanením 2 3257 851-10 450-5 41829 021
Zmena EBIT 0,2961-0,75133,471,43-4,17