EKON HP, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 107 412111 19288 53858 32440 923
Bankové úvery 11 34011 34011 3393 5560,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2122-1,960,45930,12300,3640
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,59-11,98-4,85-6,99-2,93
Celkové tržby 10 45950 76615 40446 5420,0000
Celkový dlh 126 636121 321111 52568 06262 143
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 26031 214781,002 358-7 724
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,86960,2967-0,86010,20710,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 080-19 87410 5581 1987 724
Čistý cash flow 4 080-19 87410 5581 1987 724
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 09515 063-12 96410 331-3 404
Čistý zisk -9 09515 063-13 2499 639-3 750
Čistý zisk v minulom roku 15 063-15 4549 639-6 566-22 634
Cudzie zdroje 19 22410 12922 9879 73821 220
Dlhodobé bankové úvery 11 34011 34011 3393 5560,0000
Dlhodobé pohľadávky 90 771119 82160 81354 69321 879
Dlhodobý dlh 11 34011 34011 3393 5560,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 123,1225,3793,3111,1913,19
Doba obratu aktív 3 748799,452 098457,401 901
Doba obratu pohľadávok 3 291886,861 534440,111 029
Doba splácania záväzkov 0,000048 9555 0702 186816,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 024790,752 374505,881 887
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000011 3111 169751,650,0000
EBIT v minulom roku 15 063-15 16910 331-5 968-22 401
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 09515 063-12 96410 331-3 404
EBITDA -5 78718 446-11 36713 0932 985
EBITDA marža -0,55330,3634-0,73790,28130,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 78718 446-11 36713 0932 985
Finančná páka -5,59-10,98-3,85-5,99-1,93
Finančné účty 4 080-19 87410 5581 1987 724
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,17900,09110,25960,16700,5185
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1790-0,0911-0,2596-0,1670-0,5185
Hrubá marža -0,55330,4279-0,65440,28710,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 78718 371-11 95812 7482 801
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,070,98911,131,110,9927
Krátkodobé pohľadávky 3 5283 5283 9381 427284,00
Krátkodobé záväzky 115 296109 981100 18664 50640 626
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 34 40925 41223 10522 1830,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-39,8818,928,63
Nákladové úroky 0,00000,0000285,00692,00346,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000285,00692,00598,00233,00
Náklady na predaný tovar 16 24629 04225 48433 18118 162
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000820,007 21210 7721 378
Neobežný majetok 9 0337 71713 2291 00611 036
Obežný majetok 98 379103 47575 30957 31829 887
Obrat aktív 0,09740,45660,17400,79800,1920
Obrat neobežného majetku 1,166,581,1646,260,7120
Obrat obežného majetku 0,10630,49060,20450,81200,2629
Odpisy 3 3083 308605,002 4176 205
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 3083 308605,002 4176 205
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000075,00591,00345,00184,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 78718 371-12 64412 0562 455
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,1512,441,14-1,560,1767
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,1512,441,11-1,67-11,46
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,3901-0,39150,68540,02570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000026,49-1,401,24-0,5673
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,756,57-16,665,53-1,66
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,3901-0,39150,68540,02570,9829
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,71-0,50972,188,132,75
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000037,051,7322,32
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,181,091,261,171,52
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,59-11,98-4,85-6,99-2,93
Pridaná hodnota -5 78721 724-10 08013 361-10 304
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4731-1,490,5764-0,98980,1767
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -21,886,58-9,815,2020,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -21,886,58-9,815,2020,82
Služby 1 2491 23670,00-611,009 651
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 107 412111 19288 53858 32440 923
Spotreba materiálu… 14 99726 98618 20223 0207 133
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 34011 34011 3393 5560,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 45950 76615 40446 5427 858
Tržby z predaja tovaru 7 4596 09315 40417 2087 670
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 00044 6730,000029 334188,00
Účtovný cash flow 4 080-19 87410 5581 1987 724
Úročený dlh 11 34011 34011 3393 5560,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-45,4914,93-9,84
Vlastné imanie -19 224-10 129-22 987-9 738-21 220
Všetky záväzky 126 636121 321111 52568 06262 143
Výsledok hospodárenia -9 09515 138-12 37310 676-3 220
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 09515 138-12 37310 676-3 220
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 09515 063-13 2499 639-3 750
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 063-15 4549 639-6 566-22 634
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 09515 063-13 2499 639-3 750
Záväzky 126 636121 321111 52568 06262 143
Záväzky z obchodného styku 34 40925 41223 10522 1830,0000
Zisk pred zdanením -9 09515 063-13 2499 639-3 750
Zmena EBIT -0,6038-0,9930-1,25-1,730,1520
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000401,000,00000,0000