Adventuris, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 82 368116 85950 63655 45775 163
Bežná likvidita III. stupeň 1,081,050,90801,281,12
Časové rozlíšenie aktív 358,000,0000716,00358,00362,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,72-13,052,30-2,80-9,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,45690,7035-0,37260,77181,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,5118,566,183,638,14
Celkové tržby 14 92220 6746 48253 1250,0000
Celkový dlh 76 271110 88443 58843 48266 942
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -82 010-116 859-38 859-55 099-74 801
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0081-0,0519-0,76010,03660,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82 010116 85938 85955 09974 801
Čistý cash flow -34 84978 000-16 24033 55774 801
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 153,00-592,00-4 4472 490139,00
Čistý zisk 121,00-1 072-4 9271 942139,00
Čistý zisk v minulom roku -1 072-4 9271 9421 812396,00
Cudzie zdroje -6 097-5 975-7 048-11 975-8 221
Daň z príjmov 32,00480,00480,00548,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00548,00519,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 32,00480,00480,00548,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000011 0610,00000,0000
Doba obratu aktív 2 0172 0652 862381,02909,18
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000625,160,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000858,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 8671 9602 463298,73809,74
EBIT v minulom roku -592,00-4 4472 4902 331396,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 153,00-592,00-4 4472 490139,00
EBITDA 254,00-485,00-4 3932 567273,00
EBITDA marža 0,0170-0,0235-0,67770,04830,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 254,00-485,00-4 3932 567273,00
Efektívna daňová sadzba 0,2092-0,8108-0,10790,22010,0000
Finančná páka 13,5119,567,184,639,14
Finančné účty 82 010116 85938 85955 09974 801
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 153,00-592,00-4 4492 489177,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,92590,94880,86070,78400,8906
Krátkodobé záväzky 76 265110 87943 58443 47966 942
Náklady na predaný tovar 13 41418 9359 65448 61128 455
Obežný majetok 82 010116 85949 92055 09974 801
Obrat aktív 0,18100,17670,12750,95790,4015
Obrat obežného majetku 0,18180,17670,12940,96420,4034
Osobné náklady 312,00218,00292,00324,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,00107,0056,0078,0096,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 690,00257,00230,00630,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 121,00-1 072-4 9271 942139,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0198-0,1794-0,69910,16220,0169
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0251-0,0990-0,63060,20790,0169
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99571,00000,76740,99350,9952
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2,343,77-2,510,63170,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,797,87-10,9513,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,797,87-10,9513,930,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -2,343,78-2,510,63172,48
Pohotová likvidita II. stupeň 1,081,050,90801,281,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92600,94890,86080,78410,8906
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,5118,566,183,638,14
Pridaná hodnota 1 4931 716-3 1964 5141 720
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0198-0,1794-0,69910,16220,0169
Rýchla likvidita I. stupeň 1,081,050,89161,271,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 300,28-228,63-9,9216,94245,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 300,28-228,63-9,9216,94245,21
Služby 13 41418 9359 65448 61128 455
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 82 368116 85950 63655 45775 163
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 90720 6516 45853 12530 175
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 90720 6516 45853 12530 175
Účtovný cash flow -34 84978 000-16 24033 55774 801
Vlastné imanie 6 0975 9757 04811 9758 221
Všetky záväzky 76 271110 88443 58843 48266 942
Výsledok hospodárenia 254,00-485,00-4 3932 567273,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 254,00-485,00-4 3932 567273,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 121,00-1 072-4 9271 942139,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 072-4 9271 9421 812396,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 153,00-592,00-4 4472 490180,00
Záväzky 76 271110 88443 58843 48266 942
Záväzky z obchodného styku 690,00257,00230,00630,000,0000
Zisk pred zdanením 153,00-592,00-4 4472 490180,00
Zmena EBIT -0,25840,1331-1,791,070,3510