Andrej Gajdošík, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,000012 7540,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-214,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,000012 7540,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-214,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,000012 7540,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000-12 7540,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,000012 7540,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-214,000,00000,00000,0000
Záväzky 0,000012 7540,00000,00000,0000