BAWAG Leasing s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 162 24820 568 81730 622 21534 875 07440 033 188
Bankové úvery 19 398 31320 000 00028 626 59832 994 64921 884 977
Bežná likvidita III. stupeň 0,07873,630,16490,06110,0718
Bežné bankové úvery 19 398 3130,000014 303 01317 684 15221 884 977
Časové rozlíšenie aktív 5 6295 9305 6295 6292 491
Časové rozlíšenie pasív 9 4405 66989 166121 299166 560
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,360,65240,0000-1,790,1391
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 30,4964,1120,6941,11-227,32
Celkové tržby 104 19310 963 1444 936 518619 8310,0000
Celkový dlh 19 512 90120 247 35029 125 08533 928 43640 042 776
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 19 398 31319 876 68228 626 59832 994 64921 842 400
Čistá marža, Zisková marža, ROS 3,11-0,09960,11800,10640,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000123 3180,00000,000042 577
Čistý cash flow -123 318123 3180,0000-86 48342 577
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 381 365-807 1851 462 8981 133 831600 653
Čistý zisk 324 109-1 092 167582 62565 979-603 409
Čistý zisk v minulom roku -1 092 167582 62565 979868 972-296 359
Cudzie zdroje -639 907-315 798-1 407 964-825 339176 148
Daň z príjmov 94 703211 59945 07242 0880,0000
Daň z príjmov v minulom roku 211 59945 07242 08875 9080,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 94 703211 59945 07242 0880,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000020 000 00014 323 58515 310 4970,0000
Dlhodobé pohľadávky 18 630 47419 862 00328 241 93929 399 89033 142 919
Dlhodobý dlh 0,000020 000 00014 323 58515 310 4970,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 116 05120,422 209668,06186,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66 0901,541 507207,680,3578
Doba obratu aktív 1 533 171727,2828 49221 4744 792
Doba obratu pohľadávok 1 532 743722,7128 48618 7714 154
Doba splácania záväzkov 0,00007,160,00000,000041,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 9676,6840,3929,7136,65
EBIT v minulom roku -807 1851 462 8981 133 8311 991 8021 124 343
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 381 365-807 1851 462 8981 133 831600 653
EBITDA -153 251-1 571 372156 188677 228-170 816
EBITDA marža -1,47-0,14330,03161,090,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -153 251-1 571 372156 188677 228-170 816
Finančná páka 31,5165,1321,7542,26-227,27
Finančné účty 0,0000123 3180,00000,000042 577
Hrubá marža -1,470,04280,03450,60970,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -153 276-1 571 3729 222 764677 130-210 592
Krátkodobé pohľadávky 1 526 145577 5662 374 6471 084 9631 560 803
Krátkodobé záväzky 52 165189 02743 40648 246306 161
Krytie dlhovej služby 4,82-19,890,18580,6566-0,1416
Nákladové úroky -37 44773 383835 2011 025 7641 204 062
Nákladové úroky v minulom roku 73 383835 2011 025 7641 046 9221 420 702
Náklady na predaný tovar 158 0389 853 310222 011214 8702 664 853
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00009 638 3330,00000,00002 390 992
Neobežný majetok 0,00000,00000,00004 384 5925 284 398
Obežný majetok 20 156 61920 562 88730 616 58630 484 85334 746 299
Obrat aktív 0,00020,50190,01280,01700,0762
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,13520,5771
Obrat obežného majetku 0,00020,50200,01280,01940,0878
Odpisy 0,00000,0000299 936899 806457 974
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000149 968449 903457 974
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000149 968449 9030,0000
Osobné náklady 0,00000,00009 7346 4900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 25,000,00000,000098,0039 776
Ostatné záväzky z obchodného styku 34 2090,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 324 109-1 092 167882 561965 785-145 435
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,180,01120,0000-0,13950,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000017,4958,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,54990,41700,8397
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -25,690,01190,0000-0,14590,0140
Pohľadávky z obchodného styku 869 13343 5751 619 523337 2862 989
Pohotová likvidita II. stupeň 0,07873,630,16490,06110,0718
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,19-2,560,00009,544,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,291,680,0000-0,08430,0354
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,96210,97230,93480,94610,5467
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96780,98440,95110,97291,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 30,4964,1120,6941,11-227,32
Pridaná hodnota -153 238469 547170 285377 906384 559
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5065-3,460,41380,07993,43
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,63340,00000,00000,0019
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -127,33-12,89186,4750,10-234,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -127,33-12,89186,4750,10-234,42
Služby 158 038214 977222 011214 870273 861
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 162 24820 568 81730 622 21534 875 07440 033 188
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 398 31320 000 00028 626 59832 994 64921 884 977
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 80010 322 8574 925 584592 7763 049 412
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00004 533 2880,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000010 161 8260,00000,00002 390 992
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 800161 031392 296592 776658 420
Účtovný cash flow -123 318123 3180,0000-86 48342 577
Úročený dlh 19 398 31320 000 00028 626 59832 994 64921 884 977
Úrokové krytie -10,18-11,001,751,110,4989
Vlastné imanie 639 907315 7981 407 964825 339-176 148
Všetky záväzky 19 512 90120 247 35029 125 08533 928 43640 042 776
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 6295 6295 6295 6292 491
Výsledok hospodárenia -153 251-1 571 372154 916-222 578-930 784
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -153 251-1 571 372154 916-222 578-930 784
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 324 109-1 092 167582 62565 979-603 409
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 092 167582 62565 979868 972-296 359
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 418 812-880 568627 697108 067-557 127
Záväzky 19 512 90120 247 35029 125 08533 928 43640 042 776
Záväzky z obchodného styku 34 2090,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 418 812-880 568627 697108 067-557 127
Zmena EBIT -0,4725-0,55181,290,56920,5342
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00004 234 6240,0000301 994