A.J.K. reality, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 26 95441 73236 18234 43916 167
Bežná likvidita III. stupeň 76,576,5710,429,717,48
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000115,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-1,16-1,08-1,11-1,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 86,956,5810,139,677,42
Celkové tržby 34 48326 08031 28823 9170,0000
Celkový dlh 352,006 3533 4743 5681 947
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 912-41 018-35 182-34 290-14 290
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 95441 12235 18234 29014 290
Čistý cash flow 26 95441 12235 18234 29014 290
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 805,003 1512 6422 020232,00
Čistý zisk 582,002 6711 8371 527232,00
Čistý zisk v minulom roku 2 6711 8371 52715 124763,00
Cudzie zdroje -26 602-35 379-32 708-30 871-14 220
Daň z príjmov 223,00480,00805,00493,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00805,00493,00482,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 223,00480,00805,00493,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00008,5411,672,270,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00008,5411,670,00000,0000
Doba obratu aktív 285,31584,06422,09525,58308,84
Doba obratu pohľadávok 0,00008,5411,672,270,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000036,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3,2887,4640,5354,1336,79
EBIT v minulom roku 3 1512 6422 02015 606763,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 805,003 1512 6422 020232,00
EBITDA 1 0103 2672 7352 119391,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 0103 2672 7352 119391,00
Finančná páka 1,011,181,111,121,14
Finančné účty 26 95441 12235 18234 29014 290
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9869-0,8478-0,9040-0,8964-0,8796
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98690,84780,90400,89640,8796
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 805,003 1562 6422 020302,00
Krátkodobé finančné výpomoci 42,00104,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000610,001 000,00149,000,0000
Krátkodobé záväzky 310,006 2493 4743 5471 926
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -60,005 6112 5102 9160,0000
Náklady na predaný tovar 32 94321 91528 37721 19519 104
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00001 762
Obežný majetok 26 95441 73236 18234 43914 290
Obrat aktív 1,280,62490,86470,69451,18
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000010,84
Obrat obežného majetku 1,280,62490,86470,69451,34
Ostatné náklady na finančnú činnosť 205,00111,0093,0099,0089,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 582,002 6711 8371 527232,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,98540,97240,99570,8839
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,78171,581,121,430,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,78171,581,121,430,7479
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000610,001 000,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 76,576,5710,429,717,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9869-0,8603-0,9297-0,9003-0,9951
Pridaná hodnota 1 5404 1652 9112 7223,00
Primárna platobná neschopnosť 0,00009,202,510,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 76,576,4710,139,677,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,34851,941,271,684,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,34851,941,271,684,98
Služby 32 26121 32826 13319 49817 822
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 95441 73236 18234 43916 167
Spotreba materiálu… 682,00587,002 2441 6971 282
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 42,00104,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 48326 08031 28828 41719 107
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00004 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 48326 08031 28823 91719 107
Účtovný cash flow 26 95441 12235 18234 29014 290
Úročený dlh 42,00104,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 26 60235 37932 70830 87114 220
Všetky záväzky 352,006 3533 4743 5681 947
Výsledok hospodárenia 1 0103 2672 7352 119391,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 0103 2672 7352 119391,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 582,002 6711 8371 527232,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 6711 8371 52715 124763,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 805,003 1512 6422 020302,00
Záväzky 352,006 3533 4743 5681 947
Záväzky z obchodného styku -60,005 6112 5102 9160,0000
Zisk pred zdanením 805,003 1512 6422 020302,00
Zmena EBIT 0,25551,191,310,12940,3041