ALLORAN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 202 7517 429123 534188 9960,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,00004,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,96220,12130,47660,77960,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00004,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000155,001 32326,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0908-2,257,12-1,580,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0036-2,06-0,78870,80190,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -26,04-1,7310,762,040,0000
Celkové tržby 165 04443 907158 9290,00000,0000
Celkový dlh 210 84817 609113 033126 7660,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -735,00-735,00-23 678-94 8230,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 735,00735,0023 67898 6150,0000
Čistý cash flow 735,00-22 943-74 79498 6150,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 043-18 0379 73359 1430,0000
Čistý zisk 2 083-20 6817 73658 7190,0000
Čistý zisk v minulom roku -20 6817 736-746,0010 9010,0000
Cudzie zdroje 8 09710 180-10 501-62 2300,0000
Daň z príjmov 960,00980,001 0610,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 980,001 061960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00980,001 0610,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000052 47786 8540,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 366,378,380,00000,55610,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 366,030,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 448,39134,18284,61580,670,0000
Doba obratu pohľadávok 366,378,38120,90267,410,0000
Doba obratu zásob 68,220,0000840,130,00000,0000
Doba splácania záväzkov 460,53266,393 944952,690,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 452,04201,61218,49377,820,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 433,220,00001 4530,00000,0000
EBIT v minulom roku -18 0379 733330,0011 9700,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 043-18 0379 73359 1430,0000
EBITDA 3 043-10 85117 68859 3860,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 043-10 85117 68859 3860,0000
Finančná páka -25,04-0,729811,763,040,0000
Finančné účty 735,00735,0023 67898 6150,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,03991,37-0,0850-0,32930,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,0399-1,370,08500,32930,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 04325 67917 49259 1420,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,011,500,76770,65070,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00003 7880,0000
Krátkodobé pohľadávky 165 663464,000,0000181,000,0000
Krátkodobé záväzky 204 40111 16294 835122 9730,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 192 2790,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-6,5218,90140,060,0000
Nákladové úroky 0,00001 664936,00424,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 664936,00116,001 0690,0000
Náklady na predaný tovar 162 00140 404140 51947 1140,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 162 00115 2948 77611 0150,0000
Neobežný majetok 6 0756 07525 8563 3200,0000
Obežný majetok 196 6761 19996 355185 6500,0000
Obrat aktív 0,81402,721,280,62860,0000
Obrat neobežného majetku 27,173,336,1335,780,0000
Obrat obežného majetku 0,839216,851,640,63990,0000
Obrat zásob 5,350,00000,43450,00000,0000
Odpisy 0,000011 2347 8100,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00005 6173 9050,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00005 6173 9050,00000,0000
Osobné náklady 0,00001 4564 4240,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000110,00196,00246,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00002,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000034 9420,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 083-9 44715 54658 7190,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,25732,030,73670,88940,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0150-2,430,07880,31290,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0150-2,430,07880,31290,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,844,830,33910,89580,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00360,09890,19170,52180,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0045-0,5225-0,47060,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0188-1,322,041,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-13,874,050,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-1,591,460,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0045-1,14-0,47210,83010,0000
Pohľadávky z obchodného styku 165 5080,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,81410,12130,26360,77960,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,02-0,44370,1404-0,63100,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-13,79-79,91232,580,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,042,370,91500,67070,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -26,04-1,7310,762,040,0000
Pridaná hodnota 3 043-20 19617 91071 6850,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,160,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0103-2,780,06260,31070,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,25732,030,73670,94360,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00360,06580,24970,77790,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 69,29-1,626,392,130,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 69,29-1,626,392,130,0000
Služby 0,000023 259127 92428 2250,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 202 7517 429123 534188 9960,0000
Spotreba materiálu… 0,00001 8513 8197 8740,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00003 7920,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 165 04438 528158 429118 7990,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000018 3200,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 58 1528 0008 75021 9360,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 106 89212 208149 67996 8630,0000
Účtovný cash flow 735,00-22 943-74 79498 6150,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,00003 7920,0000
Úrokové krytie 0,0000-10,8410,40139,490,0000
Vlastné imanie -8 097-10 18010 50162 2300,0000
Všetky záväzky 210 84817 609113 033126 7660,0000
Výsledok hospodárenia 3 043-17 9289 87859 3860,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 043-17 9289 87859 3860,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 083-20 6817 73658 7190,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -20 6817 736-746,0010 9010,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 043-19 7018 79758 7190,0000
Zásoby 30 2780,000020 2000,00000,0000
Záväzky 210 84817 609113 033126 7660,0000
Záväzky z obchodného styku 192 2790,000034 9420,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 043-19 7018 79758 7190,0000
Zmena EBIT -0,1687-1,8529,494,940,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000014 1630,00000,00000,0000