KORAKO plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 453 704863 032473 558449 475260 790
Bankové úvery 10 91019 67028 4300,00007 498
Bežná likvidita III. stupeň 3,671,482,122,001,04
Bežné bankové úvery 10 91019 67028 4300,00007 498
Časové rozlíšenie aktív 525,003 157199,00603,00837,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,38-1,340,1243-0,3525-2,79
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,060,7269-0,17180,35820,1590
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49192,101,061,1118,84
Celkové tržby 1 100 6162 000 6991 399 3191 161 9070,0000
Celkový dlh 149 601584 237244 083236 053247 643
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -104 455-514 637-132 269-189 229-29 244
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 115 365534 307160 699189 22936 742
Čistý cash flow -418 942373 608-28 53075 23836 742
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 69569 71922 875155 5681 491
Čistý zisk 25 30849 32116 052121 94055,00
Čistý zisk v minulom roku 49 32116 052121 94078 33314 260
Cudzie zdroje -304 103-278 795-229 475-213 422-13 147
Daň z príjmov 9 89715 5303 02832 8970,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 5303 02832 89717 7140,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 89715 5303 02832 8970,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000012 01017 0213 5290,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,9930,2452,1561,6268,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,1030,2444,4161,6268,51
Doba obratu aktív 151,26158,10122,63141,25113,27
Doba obratu pohľadávok 67,9932,4456,5662,7368,57
Doba obratu zásob 57,6622,6218,6416,6632,37
Doba splácania záväzkov 60,07130,5362,40104,96110,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,3894,1643,0066,01100,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 42,38120,8045,3079,670,0000
EBIT v minulom roku 69 71922 875155 56897 23214 260
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 69569 71922 875155 5681 491
EBITDA 87 840103 44956 551176 49114 786
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 87 840103 44956 551176 49114 786
Finančná páka 1,493,102,062,1119,84
Finančné účty 115 365534 307160 699189 22936 742
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6703-0,3230-0,4846-0,4748-0,0504
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67030,32300,48460,47480,0504
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 83 432113 02052 665173 36911 388
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,22730,59560,35060,46730,8860
Krátkodobé pohľadávky 203 925165 097201 387196 086157 873
Krátkodobé záväzky 103 113514 000166 041210 046231 057
Krytie dlhovej služby 35,2821,2514,90241,4410,30
Materiál 322,00321,00287,00107,00349,00
Nákladové úroky 2 4904 8683 795731,001 436
Nákladové úroky v minulom roku 4 8683 795731,001 1850,0000
Náklady na predaný tovar 844 1261 677 3231 200 331903 446763 488
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 626 5261 437 280971 283730 431598 358
Neobežný majetok 34 91559 40844 64326 68212 267
Obežný majetok 418 264800 467428 716422 190247 686
Obrat aktív 2,412,312,982,583,22
Obrat neobežného majetku 31,3633,5431,5743,5368,51
Obrat obežného majetku 2,622,493,292,753,39
Obrat zásob 6,3316,1419,5821,9011,27
Odpisy 43 98637 98825 84816 2884 865
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 99318 99412 9248 1444 865
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 99318 99412 9248 1440,0000
Osobné náklady 182 674202 136149 60985 8070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 2075 1995 0883 1223 398
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 299,00104,0036,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 72 741475 686120 537159 4280,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 69 29487 30941 900138 2284 920
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08030,16520,06220,57140,0027
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,10750,19980,07440,64970,0501
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,25430,61910,33930,42100,1409
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72860,64130,71500,33260,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,371,561,403,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,311,192,5315,80
Pohľadávky z obchodného styku 183 271165 097171 517196 086157 730
Pohotová likvidita II. stupeň 2,801,321,861,840,8193
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,7259-0,74628,04-2,84-0,3578
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -168,2576,75-7,52102,9225,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32970,67700,51540,52520,9496
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49192,101,061,1118,84
Pridaná hodnota 250 705315 177209 239258 00076 886
Primárna platobná neschopnosť 0,39692,880,70280,81310,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08320,17690,07000,57140,0042
Rýchla likvidita I. stupeň 1,011,000,82630,90090,1540
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,705,654,321,3416,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,705,654,321,3416,75
Služby 168 398180 100186 074123 304118 369
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 453 704863 032473 558449 475260 790
Spotreba materiálu… 49 20259 94342 97449 71146 761
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 91019 67028 4300,00007 498
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 095 0811 999 8331 410 1531 161 446840 374
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 250,007 333583,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 094 8311 992 5001 407 6701 159 761839 748
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 9001 685626,00
Účtovný cash flow -418 942373 608-28 53075 23836 742
Úročený dlh 10 91019 67028 4300,00007 498
Úrokové krytie 15,1414,326,03212,821,04
Vlastné imanie 304 103278 795229 475213 42213 147
Všetky záväzky 149 601584 237244 083236 053247 643
Výsledok hospodárenia 44 10472 79431 286160 2039 921
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 44 10472 79431 286160 2039 921
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 30849 32116 052121 94055,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 49 32116 052121 94078 33314 260
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 35 20564 85119 080154 83755,00
Zásoby 98 97489 05349 60933 34653 071
Záväzky 149 601584 237244 083236 053247 643
Záväzky z obchodného styku 72 741475 686120 537159 4280,0000
Zisk pred zdanením 35 20564 85119 080154 83755,00
Zmena EBIT 0,54073,050,14701,600,1046