BMS Med s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 172 204159 101154 278161 404144 753
Bankové úvery 30 85437 43843 86250 36663 374
Bežná likvidita III. stupeň 0,94600,75060,59510,54260,4458
Bežné bankové úvery 30 85437 43843 86250 36663 374
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000909,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000118,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9005-0,6160-0,3362-0,3063-0,3835
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,331,170,89381,111,63
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,041,010,94600,87051,20
Celkové tržby 94 59388 21583 61689 7290,0000
Celkový dlh 87 91080 08474 99975 11578 993
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 050-11 23417 20523 93938 199
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 75 90448 67226 65726 42725 175
Čistý cash flow 75 90448 67226 65726 42725 175
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 58016 65918 41328 90221 416
Čistý zisk 16 14711 44212 32020 34820 405
Čistý zisk v minulom roku 11 44212 32020 3486 30117 977
Cudzie zdroje -84 294-79 017-79 279-86 289-65 642
Daň z príjmov 5 0743 6014 1716 2360,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 6014 1716 2361 9500,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 0743 6014 1716 2360,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,6744,6175,0663,7852,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,4333,1927,0227,9952,38
Doba obratu aktív 664,48658,30673,45747,35832,06
Doba obratu pohľadávok 28,6744,6175,0663,7852,38
Doba splácania záväzkov 0,00001 524 4591 814 2930,0000517,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 220,86172,81130,19109,8588,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00008 06716 4860,00000,0000
EBIT v minulom roku 16 65918 41328 90210 96917 977
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 58016 65918 41328 90221 416
EBITDA 31 83725 77527 52923 24135 978
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 83725 77527 52923 24135 978
Finančná páka 2,042,011,951,872,21
Finančné účty 75 90448 67226 65726 42725 175
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4895-0,4966-0,5139-0,5346-0,4535
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48950,49660,51390,53460,4535
Hrubá marža 0,85000,74750,86500,73720,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 69625 77527 52945 04134 950
Krátkodobé pohľadávky 7 42910 78117 19613 7749 112
Krátkodobé záväzky 57 23741 76629 82423 72515 450
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 96,00221,00271,00415,000,0000
Krytie dlhovej služby 23,4315,9514,3210,0335,59
Nákladové úroky 1 3591 6161 9222 3181 011
Nákladové úroky v minulom roku 1 6161 9222 3182 7180,0000
Náklady na predaný tovar 14 19122 27511 28612 67910 906
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000010,006,000,00000,0000
Neobežný majetok 88 87199 648110 425121 203109 557
Obežný majetok 83 33359 45343 85340 20134 287
Obrat aktív 0,54930,55450,54200,48840,4387
Obrat neobežného majetku 1,060,88530,75720,65040,5796
Obrat obežného majetku 1,141,481,911,961,85
Odpisy 9 1169 1169 1165 2407 367
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 1169 1169 1165 2407 367
Osobné náklady 44 22138 20442 35138 9050,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 141,000,00000,00000,00001 028
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 25 26320 55821 43625 58827 772
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55000,57940,58550,58810,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,80240,55170,31880,29450,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00006 59412 0550,00004,82
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,821,731,711,700,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,511,391,411,507,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,80240,55170,31880,33520,3965
Pohľadávky z obchodného styku 6 3318 0216 1906 0459 112
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94600,75060,59510,54260,4458
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,11-1,62-2,97-3,27-2,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 55,8530,1213,8711,4024,90
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51050,50340,48610,46540,5457
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,041,010,94600,87051,20
Pridaná hodnota 80 40165 94072 33066 15052 593
Rýchla likvidita I. stupeň 0,86170,61450,36180,35670,3189
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,763,112,723,232,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,763,112,723,232,20
Služby 7 12512 1976 7615 0932 944
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 172 204159 101154 278161 404144 753
Spotreba materiálu… 7 06610 0684 5197 5867 962
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 85437 43843 86250 36663 374
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 94 59288 21583 61689 72963 499
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000010 9000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 94 59288 21583 61678 82963 499
Účtovný cash flow 75 90448 67226 65726 42725 175
Úročený dlh 30 85437 43843 86250 36663 374
Úrokové krytie 16,6210,319,5812,4721,18
Vlastné imanie 84 29479 01779 27986 28965 642
Všetky záväzky 87 91080 08474 99975 11578 993
Výsledok hospodárenia 22 72116 65918 41328 90128 611
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 72116 65918 41328 90128 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 14711 44212 32020 34820 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 44212 32020 3486 30117 977
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 22115 04316 49126 58426 574
Záväzky 87 91080 08474 99975 11578 993
Záväzky z obchodného styku 96,00221,00271,00415,000,0000
Zisk pred zdanením 21 22115 04316 49126 58426 574
Zmena EBIT 1,360,90470,63712,631,19