Peter Mészáros - MP-ELEKTRO

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!