F.K. Elstav, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 0,0000178,0034 291156 0150,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,02913,231,290,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000918,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000041,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0126-0,3516-0,87900,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,01230,97680,35150,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,030,37522,510,0000
Celkové tržby 0,00008 19835 5600,00000,0000
Celkový dlh 6 4646 1119 355111 4810,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-75,00-8 768-39 1090,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-3,77-0,54250,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000075,008 76839 1090,0000
Čistý cash flow 0,000075,008 76839 1090,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -51,00-29 889-18 33228 8910,0000
Čistý zisk -531,00-30 869-19 29228 8910,0000
Čistý zisk v minulom roku -30 869-19 292-265,007 8820,0000
Cudzie zdroje 6 4645 933-24 936-44 4930,0000
Daň z príjmov 480,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000010,04208,58172,860,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000199,75172,860,0000
Doba obratu aktív 0,000017,35363,90268,020,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000010,04208,58172,860,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000713,310,0000242,760,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000595,6095,25191,120,0000
EBIT v minulom roku -29 889-18 332695,007 8820,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -51,00-29 889-18 33228 8910,0000
EBITDA -8,00-27 465-14 46934 0320,0000
EBITDA marža 0,0000-3,35-0,40690,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8,00-27 465-14 46934 0320,0000
Efektívna daňová sadzba -9,41-0,0321-0,05240,00000,0000
Finančná páka 0,0000-0,03001,383,510,0000
Finančné účty 0,000075,008 76839 1090,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,000033,33-0,7272-0,28520,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-33,330,72720,28520,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -51,00-21 579-14 58434 2090,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,000034,330,26180,71310,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000103,0019 655100 6230,0000
Krátkodobé záväzky 6 4646 1118 976111 2530,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000973,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-1 3730,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00002 5590,0000
Nákladové úroky 0,000020,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 20,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00006 90032 388167 2730,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00003 1270,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00005 31012 8060,0000
Obežný majetok 0,0000178,0028 981142 2910,0000
Obrat aktív 0,000021,041,001,360,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00006,4816,590,0000
Obrat obežného majetku 0,000021,041,191,490,0000
Odpisy 0,00003 1233 7484 0530,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00003 1233 7484 0530,0000
Osobné náklady 0,000013 04015 9480,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 43,00114,00115,00179,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000356,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -531,00-27 746-15 54432 9440,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08215,20-0,77370,64930,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-167,92-0,53460,18520,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-167,92-0,53460,18520,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00795,04-0,72420,64600,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-4,137,950,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,010,00000,27020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,19520,101911,150,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000018 823100 6230,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,02913,171,260,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,000079,11-2,84-1,140,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00003,750,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,000034,330,27280,71460,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,030,37522,510,0000
Pridaná hodnota 0,0000-3 1552 00745 1930,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-173,42-0,56260,18520,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08215,20-0,77370,64930,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,01230,97680,35140,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -808,00-0,2225-0,64663,280,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -808,00-0,2225-0,64663,280,0000
Služby 0,00002 28013 98486 7160,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000178,0034 291156 0150,0000
Spotreba materiálu… 0,00001 49318 40480 5570,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00006 74534 395212 4660,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00003 1271 8830,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000618,0032 512212 4660,0000
Účtovný cash flow 0,000075,008 76839 1090,0000
Úrokové krytie 0,0000-1 4940,00000,00000,0000
Vlastné imanie -6 464-5 93324 93644 4930,0000
Všetky záväzky 6 4646 1119 355111 4810,0000
Výsledok hospodárenia -8,00-29 774-18 21729 9790,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8,00-29 774-18 21729 9790,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -531,00-30 869-19 29228 8910,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -30 869-19 292-265,007 8820,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -51,00-29 909-18 33230 1560,0000
Zásoby 0,00000,0000558,002 5590,0000
Záväzky 6 4646 1119 355111 4810,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000973,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -51,00-29 909-18 33230 1560,0000
Zmena EBIT 0,00171,63-26,383,670,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 1860,00000,00000,0000