BEPAXTHERM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 570 296479 465406 916444 288258 806
Bankové úvery 7 5760,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,021,041,071,141,20
Bežné bankové úvery 2 1890,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 224604,00812,00788,00918,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0779-0,0715-0,35770,0791-2,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,8111,277,396,825,25
Celkové tržby 364 569402 321482 589490 7020,0000
Celkový dlh 534 221440 383358 390387 500217 396
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -71 529-76 294-73 500-56 144-89 932
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 79 10576 29473 50056 14489 932
Čistý cash flow 2 8112 79417 356-4 49089 932
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 44440 28253 45463 64634 107
Čistý zisk 28 77231 77941 22349 48534 107
Čistý zisk v minulom roku 31 77941 22349 48576 62624 075
Cudzie zdroje -36 075-39 082-48 526-56 788-41 410
Daň z príjmov 8 1118 50312 23114 1610,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 50312 23114 16121 8770,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 1118 50312 23114 1610,0000
Dlhodobé bankové úvery 5 3870,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 21 94319 43522 9790,00000,0000
Dlhodobý dlh 5 3870,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 421,48345,20232,32282,48136,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 406,06327,77228,81264,70136,69
Doba obratu aktív 584,35435,87313,85333,88214,74
Doba obratu pohľadávok 443,96362,87250,05282,48136,69
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000212,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 537,27398,01274,50289,30178,85
EBIT v minulom roku 40 28253 45463 64698 50324 084
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 44440 28253 45463 64634 107
EBITDA 48 25645 66058 89766 48750 728
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 48 25645 66058 89766 48750 728
Finančná páka 15,8112,278,397,826,25
Finančné účty 79 10576 29473 50056 14489 932
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 62 57744 23559 54373 93248 226
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,91940,91320,87460,86650,8329
Krátkodobé pohľadávky 411 342379 729301 216375 899164 738
Krátkodobé záväzky 524 346437 828355 907384 970215 549
Krytie dlhovej služby 86,020,00000,00000,00000,0000
Materiál 45 072591,003 7224 8953 218
Nákladové úroky 561,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00009,00
Náklady na predaný tovar 300 904322 287362 482389 146370 034
Neobežný majetok 10 6102 8124 6876 5620,0000
Obežný majetok 557 462476 049401 417436 938257 888
Obrat aktív 0,62460,83741,161,091,70
Obrat neobežného majetku 33,57142,78100,9774,020,0000
Obrat obežného majetku 0,63900,84341,181,111,71
Odpisy 9 5023 7503 7501 8760,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 7511 8751 875938,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 7511 8751 875938,000,0000
Osobné náklady 9 44027 65028 94130 2670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2431 8311 8402 5512 502
Ostatné záväzky z obchodného styku 185 996130 78084 786142 1860,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 38 27435 52944 97351 36134 107
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,65910,81310,84950,87140,8236
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,81490,96751,051,070,7885
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,862,873,833,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,922,523,393,000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 396 298360 557296 661352 238164 738
Pohotová likvidita II. stupeň 0,93571,041,061,121,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,83-13,99-2,8012,65-0,4605
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,010,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93670,91850,88070,87220,8400
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,8111,277,396,825,25
Pridaná hodnota 55 31779 224110 75796 55869 859
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,79760,81310,84950,87140,8236
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,079,646,095,834,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,079,646,095,834,29
Služby 88 025117 756121 043105 016118 953
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 570 296479 465406 916444 288258 806
Spotreba materiálu… 212 879204 531241 439284 130251 081
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 5760,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 364 503401 714474 482490 702439 893
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 282203,001 2434 9980,0000
Tržby z predaja tovaru 2 8020,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 353 419401 511473 239485 704439 893
Účtovný cash flow 2 8112 79417 356-4 49089 932
Úročený dlh 7 5760,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 66,750,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 36 07539 08248 52656 78841 410
Všetky záväzky 534 221440 383358 390387 500217 396
Výsledok hospodárenia 39 68742 11355 29466 19547 091
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 39 68742 11355 29466 19547 091
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 77231 77941 22349 48534 107
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 31 77941 22349 48576 62624 075
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 36 88340 28253 45463 64644 590
Zásoby 45 072591,003 7224 8953 218
Záväzky 534 221440 383358 390387 500217 396
Záväzky z obchodného styku 185 996130 78088 875149 5150,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00004 0897 3290,0000
Zisk pred zdanením 36 88340 28253 45463 64644 590
Zmena EBIT 0,92950,75360,83990,64611,42
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 3490,00001 0963 4143 637