OII spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 6 0186 0186 0390,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 12,5412,540,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,09-1,09-1,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,5412,540,00000,00000,0000
Celkové tržby 480,00480,000,00000,00000,0000
Celkový dlh 480,00480,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 018-6 018-6 0390,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 0186 0186 0390,00000,0000
Čistý cash flow 6 0186 0186 0390,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 480,00479,00-32,000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-1,0000-32,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1,0000-500,00-68,000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 538-5 538-6 0390,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 4 5764 5760,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 365,00365,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 479,00-20,00-68,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 480,00479,00-32,000,00000,0000
EBITDA 480,00479,00-1,00000,00000,0000
EBITDA marža 1,00000,99790,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 480,00479,00-1,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 1,00001,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,091,091,00000,00000,0000
Finančné účty 6 0186 0186 0390,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9202-0,9202-1,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92020,92021,00000,00000,0000
Hrubá marža 1,00000,99790,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 480,00479,00-32,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,00480,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00001,00001,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 0186 0186 0390,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000031,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-1,0000-32,000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 12,5412,540,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 12,5412,540,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 12,5412,540,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9202-0,9202-1,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 480,00479,00-1,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 12,5412,540,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,00001,000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,00001,000,00000,00000,0000
Služby 0,00001,00001,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 0186 0186 0390,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 480,00480,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 480,00480,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 6 0186 0186 0390,00000,0000
Vlastné imanie 5 5385 5386 0390,00000,0000
Všetky záväzky 480,00480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 480,00479,00-1,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 480,00479,00-1,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-1,0000-32,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1,0000-500,00-68,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 480,00479,00-32,000,00000,0000
Záväzky 480,00480,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 480,00479,00-32,000,00000,0000
Zmena EBIT 1,00-23,950,47060,00000,0000