Boneli, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 15 03210 4328 5860,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 12,782,7411,450,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,920,00320,01870,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,09250,59560,10820,00000,0000
Celkové tržby 36 04141 7600,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 2733 894838,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 612-12,00-14,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 61212,0014,000,00000,0000
Čistý cash flow 4 61212,0014,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 181458,00-3 1620,00000,0000
Čistý zisk 7 221-502,00-3 1620,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -502,00-708,00-21 5870,00000,0000
Cudzie zdroje -13 759-6 538-7 7480,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000025,400,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000025,400,00000,0000
Doba obratu aktív 152,2392,75751,890,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000025,400,00000,0000
Doba obratu zásob 0,0000528,241 7130,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000192,7948,180,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,9133,8165,680,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000108,380,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 458,00252,00-21 5870,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 181458,00-3 1620,00000,0000
EBITDA 8 181458,00-2 8930,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 181458,00-2 8930,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,11732,100,00000,00000,0000
Finančná páka 1,091,601,110,00000,0000
Finančné účty 4 61212,0014,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9153-0,6267-0,90240,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91530,62670,90240,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 181458,00-2 9730,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000290,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 1763 803750,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00002 1380,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 26 37740 6235 6820,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00007 2001 7650,00000,0000
Obežný majetok 15 03210 4328 5860,00000,0000
Obrat aktív 2,403,940,48540,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,403,940,48540,00000,0000
Obrat zásob 0,00000,69100,21310,00000,0000
Odpisy 0,00000,0000189,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000189,000,00000,0000
Osobné náklady 1 435679,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000080,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 221-502,00-2 9730,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5248-0,0768-0,40810,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,54420,0439-0,36830,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,54420,0439-0,36830,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,59040,0691-0,40350,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,14851,580,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,730,63330,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,730,6333-8,010,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000290,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,920,00320,40530,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,98-544,83-553,430,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,09250,59560,10820,00000,0000
Pridaná hodnota 9 664430,00-1 5140,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5248-0,0768-0,40810,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,920,00320,01870,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,15568,50-0,28970,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,15568,50-0,28970,00000,0000
Služby 23 16926 5833 4300,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 03210 4328 5860,00000,0000
Spotreba materiálu… 3 2086 840487,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 04141 0534 1680,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00006 041389,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 04135 0123 7790,00000,0000
Účtovný cash flow 4 61212,0014,000,00000,0000
Vlastné imanie 13 7596 5387 7480,00000,0000
Všetky záväzky 1 2733 894838,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 8 181458,00-3 0820,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 181458,00-3 0820,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 221-502,00-3 1620,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -502,00-708,00-21 5870,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 181458,00-3 1620,00000,0000
Zásoby 10 42010 4208 2820,00000,0000
Záväzky 1 2733 894838,000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00002 1380,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 8 181458,00-3 1620,00000,0000
Zmena EBIT 17,861,820,14650,00000,0000

Činnosti firmy
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Nákup a predaj vozidiel a pohonných látok
Sprostredkovanie v oblasti obchodu a stavebníctva
Správa bytového a nebytového fondu
Marketing a prieskum trhu a verejnej mienky
Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
Prevádzkovanie autoumývarne
Čistenie budov
Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo..
Úprava a údržba ciest, zelene, parkov a záhrad
Montáž ochranného materiálu na potrubie
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Výroba a montáž plastových a hliníkových okien, dverí a doplnkov bez zásahu..
Poradenská činnosť
Leasingová činnosť
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
Čistenie interiérov automobilov
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Vedenie účtovníctva
Administratívne práce, vrátane kopírovacích služieb
Prevádzka solária
Fotografické služby
Podnikanie s iným než nebezpečným odpadom, druhotné suroviny
Dokončovacie stavebné práce pri realilzácii stavieb
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,výstav, kurzov..
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Sťahovanie s výnimkou dopravy
Vydavateľská činnosť
Faktoring a forfaiting
Baliace činnosti
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov..