MAX HOLLAND SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 157 539156 156183 835213 71946 682
Bankové úvery 0,00001 4355 5689 7020,0000
Bežná likvidita III. stupeň 66,4632,988,122,442,71
Bežné bankové úvery 0,00001 4355 5689 7020,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 0471 201693,00488,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,02980,30250,3759-1,08-0,5031
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,39-22,50-6,612,640,8944
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00990,02020,11170,55091,24
Celkové tržby 58 66132 83579 611270 6860,0000
Celkový dlh 1 5393 08618 47775 91925 888
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 364-48 274-90 441-148 458-10 462
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 36449 70996 009158 16010 462
Čistý cash flow 4 655-46 300-62 151149 16010 462
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 195-11 32835 956143 268-23 545
Čistý zisk 2 930-12 28827 558112 226-23 545
Čistý zisk v minulom roku -12 28827 558112 2264 779-2 420
Cudzie zdroje -156 000-153 070-165 358-137 800-20 794
Daň z príjmov 1 237960,008 03730 1420,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,008 03730 142960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 237960,008 03730 1420,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 464,53731,84113,763,65154,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 462,44682,1012,423,65154,15
Doba obratu aktív 985,681 777842,85288,18338,62
Doba obratu pohľadávok 464,53731,84113,763,65154,15
Doba splácania záväzkov 1 344261,827 9211 46470,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,2123,4243,0876,2684,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 606,0477,484 047547,890,0000
EBIT v minulom roku -11 32835 956143 2686 387-2 420
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 195-11 32835 956143 268-23 545
EBITDA 34 98431 60382 994176 849-17 673
EBITDA marža 0,59640,96251,040,65330,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 98431 60382 994176 849-17 673
Finančná páka 1,011,021,111,552,24
Finančné účty 54 36449 70996 009158 16010 462
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9902-0,9802-0,8995-0,6448-0,4454
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99020,98020,89950,64480,4454
Hrubá marža 0,52480,60320,87320,62240,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 13131 42082 802176 796-17 750
Krátkodobé pohľadávky 74 24464 30224 8132 70821 251
Krátkodobé záväzky 1 9512 0589 39756 55711 697
Krytie dlhovej služby 1 2490,0000229,90196,500,0000
Nákladové úroky 28,000,0000361,00900,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000361,00900,00648,000,0000
Náklady na predaný tovar 27 55412 26310 096102 20460 970
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 530,002 869433,0014 10035 702
Neobežný majetok 27 88440 94462 32052 36314 969
Obežný majetok 128 608114 011120 822160 86831 713
Obrat aktív 0,37030,20540,43311,271,08
Obrat neobežného majetku 2,090,78331,285,173,36
Obrat obežného majetku 0,45360,28130,65891,681,59
Odpisy 33 93642 75246 66633 5325 795
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 96821 37623 33316 7665 795
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 96821 37623 33316 7660,0000
Osobné náklady 8 6917 1936 7936 2200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 172,00183,00192,0053,0077,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3 3190,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 880,00609,004 80121 1650,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 36 86630 46474 224145 758-17 750
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0188-0,07950,16120,7608-1,13
Podiel EBIT k aktívam 0,0266-0,07250,19560,6704-0,5044
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0266-0,07250,19560,6704-0,5044
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0270-0,07350,20610,9116-0,6730
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,34510,31830,52230,74000,2241
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0794-1,41-0,78070,55100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 58,086,90160,5411,95-0,1747
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,542,7510,2327,090,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72210,39661,304,24-1,84
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0798-1,44-0,78070,55100,2079
Pohľadávky z obchodného styku 73 91059 9312 7082 70821 251
Pohotová likvidita II. stupeň 66,4632,988,122,442,71
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -33,513,312,66-0,9238-1,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 166,250,0000-172,16165,730,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00980,01980,10050,35520,5546
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00990,02020,11170,55091,24
Pridaná hodnota 30 78319 80769 515168 482-10 652
Primárna platobná neschopnosť 0,01190,01021,777,820,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0186-0,07870,14990,5251-0,5044
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0188-0,08030,16670,8144-1,13
Rýchla likvidita I. stupeň 27,8614,236,422,390,8944
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,04400,09760,22260,4293-1,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,04400,09760,22260,4293-1,46
Služby 9 3143 1184 30253 20916 286
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 157 539156 156183 835213 71946 682
Spotreba materiálu… 17 7106 2765 36134 8958 982
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 4355 5689 7020,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 58 33732 07079 611270 68650 318
Tržby z predaja tovaru 10 9446 55622 57820 68135 851
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 39325 51457 033250 00514 467
Účtovný cash flow 4 655-46 300-62 151149 16010 462
Úročený dlh 0,00001 4355 5689 7020,0000
Úrokové krytie 149,820,000099,60159,190,0000
Vlastné imanie 156 000153 070165 358137 80020 794
Všetky záväzky 1 5393 08618 47775 91925 888
Výsledok hospodárenia 1 048-11 14936 328143 317-23 468
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 048-11 14936 328143 317-23 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 930-12 28827 558112 226-23 545
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 28827 558112 2264 779-2 420
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 167-11 32835 595142 368-23 545
Záväzky 1 5393 08618 47775 91925 888
Záväzky z obchodného styku 880,00609,004 80121 1650,0000
Zisk pred zdanením 4 167-11 32835 595142 368-23 545
Zmena EBIT -0,3703-0,31510,251022,439,73