one for one s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 166 556161 335162 358165 832178 335
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,56920,34120,23310,09590,1687
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -26,38-17,77-11,39-10,83-8,31
Celkové tržby 15 73516 82514 22117 4830,0000
Celkový dlh 173 118170 955177 980182 697202 724
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 735-3 282-3 642-1 618-4 115
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 7353 2823 6421 6184 115
Čistý cash flow 3 7353 2823 6421 6184 115
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 8716 9632 2027 176-3 947
Čistý zisk 3 0586 0031 2425 597-3 947
Čistý zisk v minulom roku 6 0021 2425 597487,00-14 816
Cudzie zdroje 6 5629 62015 62216 86524 389
Daň z príjmov 813,00960,00960,001 5790,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 579960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 813,00960,00960,001 5790,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 987,88733,10740,29598,14674,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 195,48728,34734,71598,14674,67
Doba obratu aktív 3 8643 6244 2743 4885 254
Doba obratu pohľadávok 987,88733,10740,29598,14674,67
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000012 882
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 9863 8114 6523 8165 973
EBIT v minulom roku 6 9622 2027 1761 447-14 816
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 8716 9632 2027 176-3 947
EBITDA 9 42012 4337 64612 4366 476
EBITDA marža 0,59870,73900,53770,71130,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 42012 4337 64612 4366 476
Finančná páka -25,38-16,77-10,39-9,83-7,31
Finančné účty 3 7353 2823 6421 6184 115
Hrubá marža 0,62120,73760,52410,71320,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 05212 1447 38812 3576 417
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,031,051,091,091,14
Krátkodobé pohľadávky 42 58732 63828 11928 43722 898
Krátkodobé záväzky 171 827169 664176 690181 407202 724
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17,0072,002 5562 5880,0000
Náklady na predaný tovar 5 9603 8406 4114 8855 744
Neobežný majetok 120 234125 415130 597135 777151 322
Obežný majetok 46 32235 92031 76130 05527 013
Obrat obežného majetku 0,33970,45240,43650,57740,4586
Odpisy 5 1815 1815 1815 18110 364
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 1815 1815 1815 18110 364
Ostatné náklady na finančnú činnosť 368,00289,00258,0079,0059,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 23911 1846 42310 7786 417
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,4660-0,6240-0,0795-0,33190,1618
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,7344-0,8360-0,1536-0,46070,1618
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,892,401,442,410,6411
Pohľadávky z obchodného styku 8 42732 42627 90728 43722 898
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,762,934,2910,425,93
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,041,061,101,101,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -26,38-17,77-11,39-10,83-8,31
Pridaná hodnota 9 77512 4107 45312 4686 644
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,4660-0,6240-0,0795-0,33190,1618
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,3813,7523,2814,6931,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,3813,7523,2814,6931,30
Služby 2 1291 690-99,003 2563 454
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 166 556161 335162 358165 832178 335
Spotreba materiálu… 3 8312 1506 5101 6292 290
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 73516 25013 86417 35312 388
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 73516 25013 86417 35312 388
Účtovný cash flow 3 7353 2823 6421 6184 115
Vlastné imanie -6 562-9 620-15 622-16 865-24 389
Všetky záväzky 173 118170 955177 980182 697202 724
Výsledok hospodárenia 4 2397 2522 4657 255-3 888
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 2397 2522 4657 255-3 888
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 0586 0031 2425 597-3 947
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 0021 2425 597487,00-14 816
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 8716 9632 2027 176-3 947
Záväzky 173 118170 955177 980182 697202 724
Záväzky z obchodného styku 17,0072,002 5562 5880,0000
Zisk pred zdanením 3 8716 9632 2027 176-3 947
Zmena EBIT 0,55603,160,30694,960,2664