KH4M, s.r.o., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 11 38811 50815 55819 03321 166
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000056,1773,200,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8760-0,9192-0,95660,1237-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,000052,70-8,930,0000
Celkové tržby 0,0000246,00134,000,00000,0000
Celkový dlh 32,0033,00298,00267,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 948-10 548-14 598-18 553-21 166
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-15,39-26,160,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 94810 54814 59818 55321 166
Čistý cash flow 9 94810 54814 598-2 32121 166
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -120,00-3 305-3 506-2 107-276,00
Čistý zisk -120,00-3 785-3 506-2 107-276,00
Čistý zisk v minulom roku -3 785-3 506-2 107-292,00-78,00
Cudzie zdroje -11 356-11 475-15 260-18 766-21 166
Daň z príjmov 0,0000480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -3 305-3 506-2 107-292,00-78,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -120,00-3 305-3 506-2 107-276,00
EBITDA -120,00-3 203-3 408-2 013-200,00
EBITDA marža 0,0000-13,02-25,430,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -120,00-3 203-3 408-2 013-200,00
Finančná páka 1,001,001,021,011,0000
Finančné účty 9 94810 54814 59818 55321 166
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9972-0,9971-0,9808-0,9860-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99720,99710,98080,98601,0000
Hrubá marža 0,0000-1,87-1,490,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -120,00-3 305-3 506-2 107-276,00
Krátkodobé pohľadávky 1 440960,00960,00480,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000277,00260,000,0000
Náklady na predaný tovar 120,00460,00200,00201,00200,00
Obežný majetok 11 38811 50815 55819 03321 166
Osobné náklady 0,00002 9893 3421 8120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000102,0098,0094,0076,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -120,00-3 785-3 506-2 107-276,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87360,91660,93830,97481,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-6,50-16,71-9,010,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,000042,88108,940,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000056,1773,200,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,14-1,09-1,058,09-1,0000
Pridaná hodnota -120,00-460,00-200,00-201,00-200,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000052,7071,360,0000
Služby 120,00460,00200,00201,00200,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 38811 50815 55819 03321 166
Účtovný cash flow 9 94810 54814 598-2 32121 166
Vlastné imanie 11 35611 47515 26018 76621 166
Všetky záväzky 32,0033,00298,00267,000,0000
Výsledok hospodárenia -120,00-3 203-3 408-2 013-200,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -120,00-3 203-3 408-2 013-200,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -120,00-3 785-3 506-2 107-276,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 785-3 506-2 107-292,00-78,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -120,00-3 305-3 506-2 107-276,00
Záväzky 32,0033,00298,00267,000,0000
Zisk pred zdanením -120,00-3 305-3 506-2 107-276,00
Zmena EBIT 0,03630,94271,667,223,54