GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 3 588 1543 772 6363 932 0463 990 4820,0000
Bankové úvery 278 191255 530348 446441 3620,0000
Bežné bankové úvery 70 92692 91692 91692 9160,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 2622 0301 7071 5720,0000
Časové rozlíšenie pasív 54 41170 27615 46225 4110,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,54440,66860,58070,37590,0000
Celkové tržby 399 647454 337274 616289 9320,0000
Celkový dlh 1 245 6951 483 4751 438 7541 083 2000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 276 684251 565346 313433 7570,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,5566-0,5699-1,47-1,230,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 5073 9652 1337 6050,0000
Čistý cash flow -2 4581 832-5 472-8 8710,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -200 077-230 424-375 753-327 0370,0000
Čistý zisk -222 437-258 945-404 051-356 7690,0000
Čistý zisk v minulom roku -258 945-404 051-356 769-302 6650,0000
Cudzie zdroje -2 288 048-2 218 885-2 477 830-2 881 8710,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 207 265162 614255 530348 4460,0000
Dlhodobý dlh 207 265162 614255 530348 4460,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,6760,2730,3935,250,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,4948,9812,5112,940,0000
Doba obratu aktív 4 0813 1355 3095 2850,0000
Doba obratu pohľadávok 24,6760,2730,3935,250,0000
Doba obratu zásob 67,7169,2462,32283,050,0000
Doba splácania záväzkov 27 45728 74030 192100 6170,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 0941 0181 467845,600,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 0433 2913 19810 7930,0000
EBIT v minulom roku -230 424-375 753-327 037-277 7090,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -200 077-230 424-375 753-327 0370,0000
EBITDA 250 375221 04998 391134 5030,0000
EBITDA marža 0,62650,48650,35830,46390,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 250 375221 04998 391134 5030,0000
Finančná páka 1,571,701,591,380,0000
Finančné účty 1 5073 9652 1337 6050,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6377-0,5882-0,6302-0,72220,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63770,58820,63020,72220,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 243 931219 55097 354162 3680,0000
Krátkodobé pohľadávky 21 69372 53022 50526 6110,0000
Krátkodobé záväzky 962 2741 224 4731 086 660638 4370,0000
Krytie dlhovej služby 3,282,262,302,480,0000
Materiál 2 3732 1172 2431 5860,0000
Nákladové úroky 22 36027 56127 33828 7720,0000
Nákladové úroky v minulom roku 27 56127 33828 77223 9960,0000
Náklady na predaný tovar 215 919297 837246 174225 6190,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 79215 55113 1372 3160,0000
Neobežný majetok 3 560 3193 691 1613 903 4583 952 8980,0000
Obežný majetok 25 57379 44526 88136 0120,0000
Obrat obežného majetku 12,555,5310,067,650,0000
Obrat zásob 5,395,275,861,290,0000
Odpisy 444 004449 814473 074475 0520,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 222 002224 907236 537237 5260,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 222 002224 907236 537237 5260,0000
Osobné náklady 144 605145 643154 174135 8810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 4441 4991 037837,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 124 751130 108103 35137 0190,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 221 567190 86969 023118 2830,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,381,036,392,720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,219,091,8421,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,72620,97070,15660,36770,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 22558 9439 2689 7730,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 930,86-1 211452,82324,860,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,54440,66860,58070,37590,0000
Pridaná hodnota 105 006141 38224 14049 9610,0000
Primárna platobná neschopnosť 15,362,3812,427,010,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,986,7114,628,050,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,986,7114,628,050,0000
Služby 86 867152 60796 988111 4530,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 588 1543 772 6363 932 0463 990 4820,0000
Spotreba materiálu… 116 260129 679136 049111 8500,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 278 191255 530348 446441 3620,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 320 925439 219270 314289 9310,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000014 3510,0000
Tržby z predaja tovaru 15 14017 00615 4227 3270,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 305 785422 213254 892268 2530,0000
Účtovný cash flow -2 4581 832-5 472-8 8710,0000
Úročený dlh 278 191255 530348 446441 3620,0000
Úrokové krytie -8,95-8,36-13,74-11,370,0000
Vlastné imanie 2 288 0482 218 8852 477 8302 881 8710,0000
Všetky záväzky 1 245 6951 483 4751 438 7541 083 2000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 54 04070 27615 46225 4110,0000
Výsledok hospodárenia -193 629-228 765-374 683-326 1980,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -193 629-228 765-374 683-326 1980,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -222 437-258 945-404 051-356 7690,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -258 945-404 051-356 769-302 6650,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -222 437-257 985-403 091-355 8090,0000
Zásoby 2 3732 9502 2431 7960,0000
Záväzky 1 245 6951 483 4751 438 7541 083 2000,0000
Záväzky z obchodného styku 141 682140 233115 09268 4860,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000031 4670,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 16 93110 12511 7410,00000,0000
Zisk pred zdanením -222 437-257 985-403 091-355 8090,0000
Zmena EBIT 0,86830,61321,151,180,0000